Teknikhandelsföretaget Christian Berner tröttnade på att ha tre skilda system för lönehantering, tidsregistrering och reseräkningar.

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Teknikhandelsföretaget Christian Berner tröttnade på att ha tre skilda system för lönehantering, tidsregistrering och reseräkningar.</span>

Teknikhandelsföretaget Christian Berner tröttnade på att ha tre skilda system för lönehantering, tidsregistrering och reseräkningar. Efter en upphandling fick Flex Applications förtroendet att skapa ett personalsystem täckande allt systemstöd som Christian Berner hade behov av.

Christian Berner AB ingår i det börsnoterade bolaget Christian Berner Tech Trade. Bolagets huvudägare är fortfarande tredje generationen familjen Berner. Det är ett Göteborgsföretag med huvudkontoret i Mölnlycke och verksamhet i samtliga nordiska länder.

Företaget erbjuder komponenter, system och tjänster till industrier och offentlig sektor i hela Norden. Ett av produktområdena är miljöteknik. Ett kundexempel är situationen med det förorenade vattnet i Östersund för sex år sedan, som orsakade magsjuka i hela staden. Christian Berner kunde, på fjorton dagars varsel leverera utrustning med en speciell UV-ljusteknik som tog död på bakterierna och gjorde det kommunala vattnet drickbart.

Ett annat produktområde, vibrationsteknik, säljer och utvecklar vibrationsdämpande material åt byggindustrin, där man skapar en tystare miljö i både bostadshus och offentliga byggnader. Inom infrastruktur skapar man mindre buller och lägre underhåll hos såväl järnväg som brobyggen med sina vibrationsdämpande material. Kort och gott; Christian Berner är en leverantör av avancerad teknisk utrustning, komponenter och material från ledande internationella tillverkare.

Företaget kan med sin know-how göra långa sök- och upphandlingsprocesser korta för kunderna. Ekonomiavdelningen hade fått nog av att hantera tre olika personalsystem. Ambitionen var att ha en leverantör för att nå skalfördelar i både drift och kostnader. Ett annat mål var att medarbetarna skulle erbjudas ett stabilt, men samtidigt användarvänligt system.

— Vi har 80 medarbetare i den svenska organisationen, många arbetar med flextid och vi behövde därför automatisera all registrering av tid hos dessa. Med Flex webbportal kan till exempel våra säljare numera på ett smidigt sätt registrera sin tid var de än befinner sig i landet, konstaterar Håkan Håkansson, ekonomichef, nöjt. Han har en lång bakgrund på Christian Berner och har därför ett längre perspektiv på vad smidiga webbaserade system gjort för att underlätta personaladministrationen på företaget.

Samtliga system från Flex har funktionaliteter som bolaget i skrivande stund ännu inte använder till fullo, men som Christian Berner kan ta i bruk när organisationen växer eller i något avseende förändras.

— Ett krav jag har på vår personalsystemleverantör är kompetens och kundservice. Eftersom Flex Applications bara arbetar med personalsystem kan de erbjuda en organisation med specialister inom såväl support och teknik inom HR, säger Håkan Håkansson.

— Jag är kanske mest imponerad av kompetensen hos Flex HR-konsulter. Många har en lång bakgrund från kundsidan med lönehantering och kan därför ställa bra frågor om vår verklighet. Något som systemgeneralister inte riktigt klarar av, avslutar Håkan Håkansson.

 

Jag är kanske mest imponerad av kompetensen hos Flex HR-konsulter. Många har en lång bakgrund från kundsidan med lönehantering och kan därför ställa bra frågor om vår verklighet

 

Relaterade inlägg