Om Flex Applications

Flex Applications AB grundades 1990 och finns idag i Örebro (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Malmö, Södertälje, Motala, Karlstad och Oslo. Vi har gjort oss kända för att utforma kompetenta och användarvänliga system för personaladministration. Detta mycket tack vare att vi är lyhörda för våra kunders önskemål och synpunkter. Vår ambition är också att hålla en förstklassig support där tillgänglighet och serviceanda är två nyckelbegrepp.

Jag trodde att det hela var något slags missförstånd. Men så var det ju inte och jag förstod att det var detta som var framtiden

- Miran Dennerqvist, Ägare & grundare

Hur allt började…

Från 1990 till nutid, från hålkort till webb och appar. Flex har gjort en fantastisk resa!

Läs mer

Ledningsgruppen

Linda Tesell

Product Manager Employee

Rickard Israelsson

Product Manager Payroll & HR

Lotta Erdtman

CMO

Maria Utbult

Sales Manager

Miran Dennerqvist

Chairman of the Board/Owner

Sandra Waerner

Support Manager

Per Olausson Bragança

CIO

Björn Lindqvist

CIO/Product Manager Travel

Björn Jareblad

CEO

Andreas Tapper

Product Manager Time & Plan

Veronica Tjomsland

CEO Flex Applications International

Frida Örtgård

Consultant Manager

Partners

KONTAKT