Flex HRM Time
- Ett effektivt tidsystem

Upptäck även:

Vi tycker att tidrapportering ska gå snabbt och vara enkelt! 

Tidrapportering, projektredovisning, registrering på tidterminal, hantering av frånvaroansökningar, övertid, flextid, OB, deltidsfrånvaro m.m. Flex HRM Time är ett tidsystem som förenklar och rationaliserar arbetet med företagets tidredovisning, så att du och dina medarbetare kan lägga er tid på annat. Självklart finns en tillhörande app som medarbetarna kan använda. Flex HRM Time är en del av Flex HRM – vår kompletta lösning för personaladministration. Du kan välja en del eller flera! Låter det bra? Kontakta oss så berättar vi mer.

Läs vår broschyr Kontakta mig och berätta mer!

Upptäck fördelarna med Flex HRM Time

Tidrapportera på det sätt som passar dig

Registrera din tidrapport via PC, surfplatta, mobil eller på en tidterminal. Tack vare att systemet är helt webbaserat kan tidredovisning göras oavsett var du befinner dig. Du kan rapportera på valfritt antal konteringar, t ex projekt och kostnadsställe. Du ser alltid aktuella saldon som uppdateras i realtid.


Tidredovisning för hela företaget!

Flex HRM är ett modernt, effektivt och flexibelt tidrapporteringssystem. Du väljer själv hur dina anställda ska rapportera sin tid: med klockslag, enbart antal timmar eller avvikelserapportering, via app och/eller PC. Vill du att programmet ska hantera övertid, ob och beredskap använder du registrering med klockslag. Om det inte är så viktigt med exakta klockslag kan du välja att låta dessa personalgrupper endast registrera antal timmar. Projektredovisning kan användas oavsett vilken registreringstyp som används. Fakturaunderlag kan skapas utifrån registrerad tid och exporteras till ditt ekonomisystem. Du kan självklart blanda dessa registreringstyper om olika personalgrupper har olika behov.
Flex HRM är lika flexibelt som det låter!


Projektredovisning

Flex HRM Time är ett väl utbyggt och genomtänkt tidssystem för redovisning och uppföljning av tid på projekt. Ni väljer själva hur ni vill bygga upp er egen struktur för projekten. Ni har möjlighet att ange budgeterad tid och belopp med eventuella kontroller som ska ske när en viss tid passerat. Som anställd ser du självklart endast de projekt som du är deltagare i. Självklart finns informativa och pedagogiska verktyg för uppföljning av statistik.


Håll koll på tiden med terminaler

Att ha koll på den faktiska arbetstiden uppskattas ofta både av medarbetarna och cheferna. Du kan registrera din tid på terminal på olika sätt, med eller utan taggar, på vanliga terminaler eller på enkla pekskärmar. Du har även möjlighet att registrera direkt i din mobil eller surfplatta. Företaget kan ställa in vilka geografiska platser som är godkända att registrera på. Platstjänster på den mobila enheten känner då av om den anställde är på en godkänd plats. Flex HRM är lika flexibelt som vi utlovar. Läs mer om tidterminaler.


Avvikelserapportering

Avvikelserapportering är ett enklare sätt att rapportera. Personalen rapporterar då endast in frånvaro och andra avvikelser. Du behöver på så sätt inte gå in i tidrapporten varje dag och redovisa din tid. I Flex HRM Time har du alla möjligheter att redovisa tiden på det sätt som passar dig och ditt företag.


Fakturering

Arbete mot exempelvis kund eller projekt kan frisläppas till fakturering. Efter eventuella justeringar av fakturaunderlaget skickas det sedan med färdiguträknade belopp till ditt ekonomisystem.


Saldon

I Flex HRM har vi en flexibel hantering av saldon. Ni bestämmer själva vilka saldon som ni vill lägga upp, ex flextid, OB, övertid, mertid, semester, sjukdagar mm. Ni har möjlighet att bestämma gränser för tak och golv och vad som ska hända när detta överskrids.


Frånvaroansökningar

I Flex HRM Time har vi en effektiv och enkel frånvarohantering. Den anställde kan ansöka om frånvaro via terminal, dator, mobil eller surfplatta. Attestansvarig får sedan ett meddelande via sms, mejl eller via pushnotiser i appen om att en frånvaro finns att attestera. Om frånvaron godkänds läggs den ut med automatik i tidrapporten.
Vi vill förenkla din vardag och ge dig en effektiv tillgänglighet till ditt program. Det kan nästan inte bli bättre än så här!


Översiktlig dagvy

I dagvyn har du tillgång till all information du kan tänkas behöva. Du ser schemat, registrerade tider och hur du valt att följa upp tid på, ex på kunduppdrag, försäljning etc.
I din dagvy ser du även dina saldon du valt att ha i din tidrapport, både på den aktuella dagen samt hela periodens saldon.


Periodöversikt

Det finns översiktsvyer för vecka och månad, både i HRM Time och i appen HRM Mobile. Du kan snabbt se närvarotid, frånvaro och periodens saldon och hur dessa har förändrats under aktuell månad/vecka.


Övertidsbevakning

I Flex HRM finns ett enkelt verktyg för dig som chef att hålla koll på dina anställdas övertid. Du kan se den arbetade övertiden per anställd och på så sätt undvika att beordra för mycket övertid. Du kan välja hur grafen skall presenteras samt vilka urval du vill ha.


Attestering

En överskådlig attesteringsvy där du som chef enkelt kan se eventuella avvikelser och status på samtliga tidrapporter som du är behörig att attestera. Självklart kan du även attestera via appen, om du föredrar att använda din telefon eller surfplatta. Koncernbolag kan komplettera med koncernmodulen för smidig attestering och överblick på koncernnivå.


Närvarotablå

Med Flex HRM Time följer en närvarotablå. I den får du en snabb och överskådlig vy över vilka som är instämplade, är på rast eller har frånvaro. Du kan göra urval för att se exempelvis anställda på en viss avdelning eller en specifik anställd. Med fördel kan du även sätta upp en skärm med närvarotablån så att även de anställda som inte har tillgång till programmet kan se vilka som är instämplade. Närvarotablån finns både i HRM Time, Mobile och Timeclock.


Kalender

Med Flex HRM Time följer en kalender där du får en god överblick över dina anställda. Du kan göra urval på avdelning, anställd, region mm för att få fram vilka personer du vill se. Med färgkoder får du en pedagogisk och enkel överblick om dina anställda har ansökt om frånvaro och om den är godkänd eller avslagen. Har du missat att behandla en frånvaro kan du göra det direkt via kalendern. Här finns också stöd för att hålla reda på dina anställdas födelsedagar.


Rapportgenerator – skräddarsydda rapporter i några klick

Vill du och dina kollegor kunna bygga era egna rapporter efter företagets behov? Med rapportgeneratorn i Flex HRM är det möjligt! Dra nytta av vår sömlösa helhetslösning och skapa skräddarsydda rapporter med exakt den information ni önskar från systemet. Dela dem sedan med dina kollegor så att rätt information når rätt person.


Statistikcentral

Med statistikcentralen i Flex HRM har du ett kraftfullt verktyg för framtagning av statistik över er verksamhet.

Du kan följa upp sjukfrånvaron på företaget och se hur mycket övertid det har arbetats på olika avdelningar per månad. Kartlägg hur beläggningsgraden i företaget har förändrats under året. Följ upp nedlagda timmar på olika projekt. Se statistik över reskostnader och traktamenten. Användningsområdena är otaliga.

Med överskådliga stapel-, linje och tårtdiagram får du företagets siffror visualiserade. Statistiken blir dessutom lättillgänglig i och med möjligheten att publicera den på startsidan där chefer och andra användare med en knapptryckning lätt får fram den.

Självklart finns det möjlighet att styra behörigheterna så att olika medarbetare inom organisationen får tillgång till exakt den information de behöver. Våra smarta dynamiska urval gör att varje medarbetare t ex kan jämföra sin egen tid med avdelningens eller företagets.


Kommunikation

I Flex HRM underlättar vi även kommunikationen i företaget. Meddelanden för påminnelser går ut för attest och klarmarkering i rätt tid och du får dem där du vill ha dem, dvs som pushnotiser i mobilen, sms, meddelanden på startsidan mm. Vill du skicka personlig och riktad information till dina anställda, kan du använda funktionen för snabbmeddelanden på startsidan.


Behöver du integrera ditt system med vårt?

Flex HRM går att koppla ihop med ett flertal olika försystem och eftersystem, exempelvis program för lön, bokföring och fakturering. Förutom dessa skräddarsydda kopplingar har vi också ett öppet API som gör det enkelt att integrera Flex HRM med i princip vilket annat system som helst.

Läs mer
KONTAKT