Flex HRM Travel - Ett lättanvänt reseräkningssystem

Med Flex HRM Travel får du full koll på din reseräkning, med minimalt manuellt arbete! Den anställde registrerar sin resa och sina utlägg i det användarvänliga gränssnittet, programmet räknar automatiskt ut ersättning och traktamenten. Chefen attesterar och utbetalning görs via lön. Du kan dessutom låta programmet spela in din bilresa, så att du slipper hålla reda på distans och eventuella stopp längs vägen. Trots alla finesser är Flex HRM Travel ett reseräkningssystem som är mycket lättanvänt.

Registrera på det sätt som passar dig

Registrera dina reseräkningar via pc, surfplatta eller mobil. Tack vare att systemet är helt webbaserat kan registreringen göras oavsett var du befinner dig och via den enhet som passar dig.

Spela in din bilresa

I Flex HRM Travel kan du spela in din bilresa och se på en karta var du har varit och vilka uppehåll du har gjort.

När du nått ditt mål och stoppat din inspelning har du möjlighet att redigera dina uppgifter. Med den här funktionen hjälper Flex HRM Travel dig att hålla reda på hur långt du har åkt. Du behöver bara kontrollera resan och spara.

Smidig körjournal

Med satellitpositionering som extra stöd registrerar du enkelt din körjournal. Systemet spårar resan automatiskt och sammanställer den körda sträckan när resan har avslutats.

Flexibel kontering

Resor och utlägg kan självklart fördelas på olika konteringar, exempelvis avdelning, projekt och kund. Du kan enkelt följa upp dessa och ta fram fakturaunderlag till dina kunder och eftersystem.

Fakturera allt samtidigt på samma projekt

I Flex summeras samtliga löneartstransaktioner som genererats utifrån en specifik resa, milersättning, utlägg eller representation. På så sätt kan du enkelt fakturera allt som rör ett projekt vid ett och samma tillfälle.

Semester i samband med tjänsteresa

Vill du ta några dagars semester i samband med en tjänsteresa? Självklart hanterar HRM Travel det, oavsett om du väljer att ta din ledighet i början, slutet eller mitt i tjänsteresan.

Registrera i landets valuta

Låt HRM Travel göra jobbet. Systemet omvandlar automatiskt till svenska kronor med aktuell kurs.

Hantera köp med kontokort

Utlägg under resan som du gör med kort kan du enkelt hämta in till reseräkningen. Om du har ett kort som du även använder för privata inköp är det bara att markera vilka köp som är privatköp och vilka du ska ha ersättning för. Sedan sköter programmet resten! I dagsläget hanterar Flex HRM Travel kort från Danske Bank, Eurocard, Citibank, First Card och Handelsbanken.

Tolkning av kvitton

Ta en bild på kvittot med din mobil och bifoga direkt till din reseräkning. Flex HRM Travel ger dig en smidig kvittohantering så att du slipper papperstrassel och kvitton som kommer bort. När du fotar ett kvitto kan HRM Mobile dessutom läsa av informationen från kvittot så att belopp, moms och datum m.m. hamnar på rätt ställe i reseräkningen med automatik.

Smart val av utläggskod

När en kontokortstransaktion hämtas in till reseräkningen kan systemet, med hjälp av info om inköpsställe som finns på transaktionen, se vilken utläggskod som ska kopplas till transaktionen.

Automatisk beräkning

Systemet sköter beräkningen av traktamenten, utlägg, avdrag och representation. Det gör hanteringen av reseräkningar både snabbare och säkrare.

Valfritt språk

Liksom i övriga Flex system kan menyer, inmatningsbilder och utskrifter översättas till valfritt språk.

Påminnelsefunktion och snabb kommunikation

Systemet ger användaren påminnelser om när klarmarkering, godkännande och attestering behöver göras. Det finns även en meddelandefunktion för att skicka snabbmeddelanden till medarbetare.

Attestera reseräkningar för hela koncernen

Är er organisation del av en större koncern? Med koncernmodulen som tillval får ni överblick över hela koncernen och kan smidigt attestera reseräkningar på koncernnivå.

Komplett reseräkningshantering

Flex HRM Travel är ett effektivt och lättanvänt verktyg för reseräkningar. Allt täcks in, från resenärens inregistrering av resan med utlägg och körjournal, till uträkning, attestering och överföring till lön och eftersystem för fakturering. Med hjälp av koncernmodulen kan du smidigt hantera reseräkningar för alla bolag i koncernen.

Få en överblick över företagets tjänsteresor

Med statistikcentralen i Flex HRM har du ett kraftfullt verktyg för framtagning av statistik över er verksamhet.

Få en överblick över företagets kostnader för tjänsteresor och utlägg. Jämför utbetalda traktamenten per land och månad. Kartlägg hur beläggningsgraden i företaget har förändrats under året. Eller följ upp nedlagda timmar eller reskostnader på olika projekt. Användningsområdena för Statistikcentralen är många.

Med överskådliga stapel-, linje och tårtdiagram får du företagets siffror visualiserade. Statistiken blir dessutom lättillgänglig i och med möjligheten att publicera den på startsidan där chefer och andra användare med en knapptryckning lätt får fram den.

Självklart finns det möjlighet att styra behörigheterna så att olika medarbetare inom organisationen får tillgång till exakt den information de behöver. Våra smarta dynamiska urval gör att varje medarbetare t ex kan jämföra sin egen tid med avdelningens eller företagets.

Behöver du integrera ditt system med vårt?

Flex HRM går att koppla ihop med ett flertal olika försystem och eftersystem, exempelvis program för lön, bokföring och fakturering. Förutom dessa skräddarsydda kopplingar har vi också ett öppet API som gör det enkelt att integrera Flex HRM med i princip vilket annat system som helst.

Läs mer

Verkar vår lösning bra?

Ja, vi är faktiskt riktigt stolta över våra produkter. Kontakta gärna en av våra säljare.

Kontakt
KONTAKT