Support

Flex support finns tillgänglig för dig i ditt dagliga arbete i Flex system. Vi delar med oss av vår kunskap och erfarenhet så att du kan använda systemet på bästa sätt. Till oss kan du vända dig med alla dina funktionsfrågor om våra system. Ingen fråga är för liten eller för stor för oss!

Support

Öppettider:
Vardagar 8.00 – 16:00
Dag före helgdag 8.00 – 14.00
Lunchstängt 12.00 – 13.00 samtliga dagar
Under semesterperioden vecka 27 – 30 stänger växeln kl. 15.00

+46-19-10 39 15 Tryck 1 för support på Tid, 2 för Res eller 3 för Lön.

Support Flex Personalsystem (Classic)
tid.support@flexapplications.se
res.support@flexapplications.se
lon.support@flexapplications.se

Support Flex HRM
time.support@flexapplications.se
travel.support@flexapplications.se

Support Flex SBE
sbe.support@flexapplications.se

Support Norden

Öppettider:
Vardagar 8.00 – 16.00
Dag före helgdag 8.00 – 14.00
Lunchstängt 12.00 – 13.00 samtliga dagar
Under semesterperioden kan avvikelser förekomma

För dig som har nordiskt supportavtal, kontakta oss på:
+47-21 39 26 30
norden.support@flexapplications.se

Vi som jobbar med Flex Support

Sandra Waerner

Supportchef

Anneli Hörman

Support

Birgitta Åkerlund

Support

Isabella Reali Holmberg

Support

Katarina Skoglund

Support

Madelene Westergren

Support

Marie Ekblad

Support

Martina Karlsson

Support

Lina Ahlbom

Support

Peter Sundell

Support

Svante Ilbratt

Support

Solweig Wennberg

Support

Flex Support Service Level Agreement

Flex Applications erbjuder samtliga kunder med tecknat supportavtal användarsupport till samtliga våra system.

Supporttjänsten ger dig som kund tillgång till Flex Applications support med frågor avseende programvarans funktionalitet samt rapportering av eventuella fel. Supporten tar även emot önskemål om förändringar och förbättringar i systemet

Samtliga ärenden loggas i Flex Applications ärendehanteringssystem där ett unikt ärendenummer skapas, på så vis kan du som kund följa ditt/dina ärenden via kundzonen.

Supporten nås via e-post, brev, hemsida eller telefon. Återkoppling kommer att ske till den person som rapporterat in ärendet. Supportens aktuella öppettider hittar du längre upp på denna sida.

Svarstider kan variera beroende på frågan/problemets omfattning. Ärenden hanteras enligt avtalad prioritetsordning.

Nivå 1. Ärendet är av akut karaktär och betyder att applikationen inte kan användas beroende på fel i programvaran. Ärendet bör omgående åtgärdas. Ärendet skall påbörjas inom 4 timmar.

Nivå 2. Ärendet är av mindre akut karaktär där problemet kan kringgås med annan temporär lösning men bör ändå åtgärdas så snart som möjligt. Ärendet skall påbörjas inom 8 timmar.

Nivå 3. Ärendet är av mindre betydelse. Detta innefattar frågor som inte stör den dagliga driften. Ärendet skall påbörjas inom 4 arbetsdagar.