Flex HRM Plan
- Ett kraftfullt bemanningssystem

Flex HRM Plan är ett modernt, kraftfullt och lättanvänt bemanningssystem. Du kan enkelt lägga scheman för medarbetarna och planera bemanningen för olika avdelningar eller tjänster. Självklart går det också att kalkylera medarbetarnas kostnader. Flex HRM Plan är en del av Flex HRM – vår kompletta lösning för personaladministration. Du kan välja en del eller flera! Låter det bra? Kontakta oss så berättar vi mer.

Bemanningssystem med tydlig överblick

Med Flex bemanningsmodul får du en tydlig och översiktlig vy över lediga arbetspass och tillgänglig personal. Välj om du vill se schemavyn per dag, vecka, månad eller enligt eget datumurval. Du väljer enkelt hur du bemannar din personal på projekt, avdelning eller hur du väljer att strukturera din verksamhet. Samtidigt som du planerar personalens scheman ser du en pedagogisk vy över dina aktuella nyckeltal som personalomkostnad, antal timmar, försäljning, frånvaro och antal bemannade arbetspass.

Olika vyer för olika syften

Kalendervy, dynamisk vy, månadsvy, veckovy och dagvy - vi har valt att presentera många olika vyer för att du ska kunna använda Flex HRM Plan på bästa sätt. Du väljer själv hur detaljerade vyer du behöver se när du planerar din verksamhet. Även i din mobil och surfplatta kan du se flera vyer utefter dina behov.

Enkelt att schemalägga

Med Flex HRM Plan vill vi underlätta för dig när du arbetar med din bemanning. Vi använder grundscheman som du upprepar under ett valfritt antal veckor, allt för att slippa onödigt stort antal scheman att hålla ordning på. För användarvänligheten och överskådlighetens skull kan du dessutom välja mellan olika färger för olika avdelningar och tjänster. Du drar och släpper dina pass där du vill ha dem. Det är några exempel på hur vi jobbar med att effektivisera planeringen. Vi ser det som en självklarhet att det ska vara enkelt och smidigt att jobba med bemanna!

Automatisk bemanning

Låt systemet bemanna åt dig! Du kan ställa in vilka kriterier som skall gälla för tillsättning av arbetspass, t ex kostnad, kompetens, anställningstid eller en kombination av dessa. Systemet ger dig då ett förslag på bemanning som du kan utgå från eller göra ett nytt förslag med ändrade parametrar. Detta kan upprepas ett önskat antal gånger tills du är nöjd och har uppnått den optimala bemanningen. Självklart tar systemet hänsyn till arbetstidslagen och medarbetarnas sysselsättningsgrad.

Nyckeltal

Följ upp era nyckeltal för personalkostnad, arbetade timmar, försäljning m.m. direkt i Flex HRM Plan. Förutom exakta värden visas grafik som illustrerar hur effektiv din planering är.

Följ upp budgeten

Det är viktigt att följa upp tid och kostnad för att effektivisera och ha kontroll på sin verksamhet. Med Flex Statistikcentral kan du enkelt följa upp dina budgeterade värden för timmar, kostnad och försäljning och jämföra med den schemalagda tiden samt utfallet. Vi har valt att göra det flexibelt. Du bestämmer själv vilka begrepp du vill använda ex försäljning, antal ärenden eller inkommande ordrar. När du sedan tittar på utfallet kan du välja om du vill visa stapeldiagram eller linjediagram och hur du vill gruppera värdena i diagrammet.

Önska arbetspass

Medarbetarna kan använda sin mobil eller surfplatta för att önska lediga arbetspass. Det finns även möjlighet att markera redan tillsatta arbetspass som oönskade. HRM Plan gör det enklare för de anställda att påverka sitt arbetsschema.

Tillsätt pass via sms eller e-post

I Flex HRM Plan kan du hålla koll på din bemanning via ett pedagogiskt och översiktligt schema. Behöver du tillsätta ett arbetspass kan du smidigt skicka passförfrågningar via sms och e-post till tillgänglig personal med den kompetens du efterfrågar. Den anställde får då svara på e-postmeddelandet eller sms:et om han/hon tackar ja eller nej till det erbjudna arbetspasset. Medarbetare kan också enkelt byta pass med varandra enligt samma princip. För att följa upp skickade förfrågningar och tillsättning till de aktuella passen kan chefen gå in i en anpassad vy för passförfrågningar.

Kompetenser

I Flex HRM Plan kan du ange vilka kompetenser som krävs för olika uppdrag. Du anger på de anställda vilka kompetenser de besitter. När du sen arbetar med din planering listas endast de personer som kan vara aktuella för arbetspasset. Ett perfekt och pedagogiskt verktyg för dig som arbetar med bemanning och vill ha det bästa!

Vad kostar personalen?

Självklart kan du också kalkylera dina kostnader för medarbetarna och jämföra med din budget. Även merkostnader för övertid och ob räknas med.

Behöver du integrera ditt system med vårt?

Flex HRM går att koppla ihop med ett flertal olika försystem och eftersystem, exempelvis program för lön, bokföring och fakturering. Förutom dessa skräddarsydda kopplingar har vi också ett öppet API som gör det enkelt att integrera Flex HRM med i princip vilket annat system som helst.

Läs mer

Verkar vår lösning bra?

Ja, vi är faktiskt riktigt stolta över våra produkter. Kontakta gärna en av våra säljare.

Kontakt
KONTAKT