Ett flexibelt HR-system med Flex HRM Employee

Med ett förstklassigt HR-system kan du få hjälp med att utveckla dina medarbetare, de är det värdefullaste du har! Med HRM Employee får du ett förstklassigt HR-program som hjälper dig att förvalta och utveckla personalen. Koll på kompetenser, stöd vid lönerevision, medarbetarsamtal m.m. Att systemet är webbaserat innebär dessutom att du når det var du vill och hur du vill via dator, surfplatta och mobil. Flex HRM Employee är en del av Flex HRM – vår kompletta lösning för personaladministration. Du kan välja en del eller flera! Låter det bra? Kontakta oss så berättar vi mer.

Stöd för hela organisationen

HRM Employee är ett perfekt verktyg som ger stöd för hela organisationen. Ledningsgruppen, personalchefen, personalavdelningen, avdelningschefen, kvalitetschefen och medarbetarna - oavsett vilken roll du har underlättar HRM Employee din administration och din vardag.

Onboarding/Offboarding

När en anställning påbörjas eller avslutas finns det en rad olika aktiviteter som ska genomföras. Det är ofta flera personer och avdelningar som är involverade i dessa uppgifter, vilket kan göra det hela lite rörigt om det inte finns en bra struktur och tydlig ansvarsfördelning. I Flex har vi flera funktioner för att underlätta och effektivisera denna process.

Flexibel dashboard

En sammanställning av viktiga nyckeltal presenterat på ett lättbegripligt och visuellt sätt. Med stapeldiagram, grafer, cirkeldiagram och mätare med grönt/gult/rött ljus ger dashboarden en tydlig bild av verksamheten – inte bara sett till nuläge utan också framåt och bakåt i tiden och relation till de mål man har satt upp. HR-chefer och företagsledning har alltid tillgång till uppdaterad information om de nyckeltal man har valt att fokusera på. Exempel på data som går att ta ut är antal anställda, personalomsättning, anställningsformer, sjukfrånvaro och avgångsorsaker. All denna information hämtas automatiskt från olika ställen i systemet.

Stöd vid lönerevisionen

Du kan skapa lönepotter, planera och fördela nya löner, granska och godkänna, och slutligen verkställa de nya lönerna. Systemet hanterar parallella processer, vilket innebär att flera chefer kan vara inne och jobba samtidigt med lönerevisionen. Vyn är dessutom flexibel och kan lätt anpassas efter just era behov. Med HRM Employee får du stöd genom hela lönerevisionsprocessen!

Organisationsschema

I Flex HRM får du en tydlig överblick över hur din organisation ser ut beträffande avdelningar, chefer och anställda mm. Organisatoriska enheter visas flexibelt och anpassas efter ditt företag. Koncernmodulen (tillval) ger dig möjlighet att ta fram uppgifter för hela koncernen, utan att behöva gå in i de enskilda bolagen.

Digitala avtal och digital signering

Signa upp dig på Verified så att ditt företag kan bli 100% digitalt. Du får tillgång till en hel plattform som kan användas inte bara i Flex HRM, utan i alla signeringssammanhang där du vill eliminera pappersarbetet.

I Flex HRM kan du enkelt ta ut sekretessavtal, information för hantering av personuppgifter, tjänstgöringsbetyg och andra typer av blanketter. Blanketterna skräddarsyr du så att de passar ditt företag. Skapa PDF:er och skicka dem för digital signering via tjänsten Verified. Ett smart sätt att spara både tid och miljö samtidigt som du säkerställer att känsliga personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR-lagstiftningen.

Aktuella CV:n direkt ur systemet

I företag som erbjuder tjänster där nyckelpersonernas kompetens och erfarenhet är viktiga är det vanligt att man underhåller ett CV för varje anställd som man kan visa för potentiella kunder. Att underhålla CV:n kan vara besvärligt och tidsödande. Flex HRM sköter detta åt dig!

Låt den anställde själv uppdatera sina uppgifter

Förenkla administrationen genom att ge de anställda tillgång till de uppgifter som de kan få möjlighet att underhålla själva, exempelvis adress- och kontaktuppgifter. Självklart kan du styra vilka uppgifter som de anställda ska ha tillgång till. De anställda kommer enkelt och smidigt åt sina uppgifter både via dator, surfplatta och mobil.

PU- och medarbetarsamtal

Samla all information om den anställde på ett ställe! Skapa skräddarsydda mallar och låt både medarbetare och chef fylla i sina svar i ett lättarbetat gränssnitt direkt i systemet. Du får en perfekt överblick, sparar tid och förenklar processen, inga pappersformulär hamnar på villovägar. Medarbetarsamtalet signeras direkt i systemet under den förberedande processen och efter att båda parter kommit fram till en slutsats.
Du kan få en notis om medarbetarsamtalet direkt i din mobil via Flex HRM Mobile.

Koll på kompetensen

En av nyckelfunktionerna i Employee är att du kan lägga in de anställdas olika kompetenser för att hålla koll på vem som kan vad. När du sedan har ett nytt projekt och behöver någon som kan exempelvis ett visst språk och en speciell applikation så söker du i kompetensregistret för att hitta vilka som har den önskade kombinationen av kompetenser. Du bestämmer själv hur du bygger upp ditt kompetensträd och vad som är relevant för ditt företag.

Kartlägg kompetensgap

Det finns ett flertal diagram för att åskådliggöra en anställds kompetens och kompetensgap. När en kompetensbrist har identifierats kan du sätta upp mål för kompetensutveckling för en enklare uppföljning.

Planlägg kompetensutveckling

När du ser vilken kompetens som saknas kan du också sätta upp en plan för kompetensutvecklingen för att enklare kunna följa upp och täppa till kunskapshål.

Anpassa efter din organisation

HRM Employee är en flexibel lösning där du kan skapa fält och tabeller som passar just ditt företag. Du bygger upp hantering kring person, anställning, yrkeserfarenheter, lön och förmåner - precis som du vill ha dem. Det är lika flexibelt som det låter!

Visa ett bolag eller hela koncernen

Om din organisation är en del av en koncern kan du i ett flertal vyer välja om du vill se ett specifikt företag eller hela koncernen. Självklart är det behörighetsstyrt.

Historik och aktuell information

Med HRM Employee får du en samlad bild över all historik som rör de anställda. Urvalsmöjligheterna är nästintill oändliga. Du får också en tydlig överblick över alla anställda där du enkelt kan sortera på t ex befattning, avdelning eller anställningsform.

Hantera dokument för den anställde

Anställningsavtal, CV, betyg, intyg, slutförda utbildningar m.m. HRM Employee hanterar allt! Du väljer själv vilka olika kategorier för dokument som ni har behov av för att strukturera upp informationen om de anställda. Flytta över dokument med "dra-och-släpp". Enkelt och smidigt när du hanterar stora mängder dokument.

Översikt över dina avdelningar

Med HRM Employee får du en översikt över de anställda där du snabbt ser vilka som tillhör en viss avdelning exempelvis. Du kan enkelt flytta anställda mellan olika avdelningar med "dra-och-släpp".

Kartlägg kurser och kompetensutveckling

Du kan lägga in information om planerade och genomförda kurser på varje anställd. När en kurs är genomförd kan du utvärdera kompetensen på den anställde och uppdatera detta i anställdaregistret.

Påminnelser

För att förenkla vardagen och förhindra att du glömmer något viktigt som du som chef eller HR-medarbetare behöver ha koll på finns det flera olika typer av påminnelse-funktioner i Employee. Du bestämmer själv vilka påminnelser som är viktiga att få ut i organisationen. Påminnelserna kan du få upp på din startsida, som ett e-postmeddelande eller som en notis i din smartphone.

Behöver du integrera ditt system med vårt?

Flex HRM går att koppla ihop med ett flertal olika försystem och eftersystem, exempelvis program för lön, bokföring och fakturering. Förutom dessa skräddarsydda kopplingar har vi också ett öppet API som gör det enkelt att integrera Flex HRM med i princip vilket annat system som helst.

Läs mer

Verkar vår lösning bra?

Ja, vi är faktiskt riktigt stolta över våra produkter. Kontakta gärna en av våra säljare.

Kontakt
KONTAKT