Flex HRM Payroll - Ditt lönesystem i molnet

Flex HRM Payroll har allt ditt företag behöver för en effektiv löneadministration. Med ett användarvänligt och lättarbetat gränssnitt som alltid är tillgängligt via webben automatiserar vårt lönesystem Flex HRM Payroll det mesta av lönehanteringen och gör dig trygg i att de anställda får rätt lön. Flex HRM Payroll är en del av Flex HRM – vår kompletta lösning för personaladministration. Du kan välja en del eller flera!
Låt Flex göra jobbet! Låter det bra? Kontakta oss så berättar vi mer.

Ett säkert, smidigt och flexibelt lönesystem

HRM Payroll är pedagogiskt och användarvänligt, du får en snygg överblick över din lönehantering. Systemet är för dig som har höga krav på anpassning och flexibilitet. Du kan exempelvis enkelt backa och komplettera en lönekörning om det skulle behövas.

Spara tid

Lägg in alla löpande uppgifter direkt i systemet! Du skräddarsyr dina löneprocesser, samlar allt på ett ställe och sparar tid.

Kalendarium

Sjukdagar, föräldraledighet, tillfällig föräldrapenning, kompledighet och semester. Det inbyggda kalendariet i lönesystemet håller reda på all typ av frånvaro. Så att du slipper ha koll på allt själv.

Ha koll på läget

All information om de anställda, anställningsuppgifter, löneutbetalningar, semestersaldon och mycket annat finns tillgängligt när du behöver det.

Lönespec direkt i mobilen

Att se sin lönespecifikation direkt på startsidan i Flex HRM eller i mobilen sparar både tid, papper och miljö. Dessutom har du alla gamla lönespecifikationer samlade på samma ställe. Säkert och GDPR-optimerat! Använder du Kivra, kan du även få din lönespec direkt dit.

Flexibla urvalsmöjligheter

När du tar ut lönespecifikationerna och andra rapporter har du möjlighet till ett flertal urval. Du kan även lägga in egna begrepp i ditt lönesystem och skapa grupper för exempelvis yrkeskategorier eller ort.

Statistik och rapporter

När lönerna är klara tar du ut månadens rapporter. Du kan också ta ut rapporter på historiska uppgifter. I HRM Payroll finns naturligtvis också ett väl utarbetat stöd för arbetsgivardeklaration på individnivå för redovisning till skatteverket, lönestatistik för redovisning till SCB och Svenskt Näringsliv, samt pensionsrapportering till Fora och Collectum. Rapport av löneunderlag skickas direkt via fil till Collectum och Fora.

Koppling till arbetsgivarintyg.nu

HRM Payroll har även en enkel och tidsbesparande hantering av arbetsgivarintyg och slutlön, där alla lön- och anställningsuppgifter kan skickas direkt från systemet till e-tjänsten arbetsgivarintyg.nu. Du gör hela proceduren i en enkel knapptryckning!

Stöd vid lönerevisionen

Du kan skapa lönepotter, planera och fördela nya löner, granska och godkänna, och slutligen verkställa de nya lönerna. Systemet hanterar parallella processer, vilket innebär att flera chefer kan vara inne och jobba samtidigt med lönerevisionen. Vyn är dessutom flexibel och kan lätt anpassas efter just era behov. När den nya lönen är satt beräknar du enkelt den retroaktiva lönen. Med HRM Payroll får du stöd genom hela lönerevisionsprocessen!

Lättåtkomlig historik

Tidigare lönespecifikationer kan skrivas ut med de uppgifter som gällde då. Detsamma gäller alla rapporter i systemet. Du kan följa historiken direkt vid löneberedningen.

Flexibla semesteravtal

Med Flex HRM Payroll hanterar du smidigt olika avtal vid semesterberäkningen och kan sätta upp egna beräkningsformler för semesteravtalen. Du kan även lägga in personliga avvikelser för exempelvis ett extra antal semesterdagar per år.

Semesterskuldsberäkning

Du får en tydlig och överskådlig bild av företagets semesterskuld, dvs skulden till de anställda för semesterdagar som tjänats in men inte har tagits ut ännu. Du kan även bokföra den beräknade semesterskulden för att enklare reservera kostnader i ekonomisystemet.

FOS-förfrågan och årsskifte utan krångel

Inläsning av nya skattetabeller och nya värden hämtas in i systemet med automatik. Flex HRM Payroll sköter FOS-förfrågan (f.d. CSR-förfrågan), statistik på sjukfrånvaro, rapportering till Fora m.m.

Lättanvänt stöd för ATK och ATF

Stöd för hantering av arbetstidskonto (ATK) och arbetstidsförkortning (ATF) som förenklar de årliga rutinerna och ger dig och dina anställda full överblick över aktuella avtal, perioder och saldon. Slipp pappersblanketterna och låt de anställda ange sitt val för hur intjänade pengar/intjänade timmar ska hanteras direkt i systemet.

Enkel export för bokföring

Skapa och kontrollera bokföringsunderlaget direkt i HRM Payroll innan du exporterar underlaget till ekonomisystemet. Vi har stöd för standardformatet SIE-4 som är det vanligaste formatet på marknaden.

Smidig import av löneunderlag

Transaktioner och schema från HRM Time och HRM Travel hämtas med ett knapptryck in till HRM Payroll för löneutbetalning utan att du behöver hantera några filer. På så sätt får du mer tid till kontroller och analys och slipper manuell inrapportering. Har du Excel-listor med lunchkuponger eller förmånsvärden? Då kan du enkelt importera även dessa för alla anställda på en gång.

Frånvarohantering

Systemet har automatiskt kontroll på uppdelning av frånvaro som karensdag, dag 2-15, dag 15- vid sjukdom med hantering för återinsjuknande m.m., föräldraledighet mer eller mindre än 5 dagar.

Flexibla ackumulatorer

Du kan själv definiera för vilken period en ackumulator ska summera värden vilket förenklar hanteringen av en rad olika uppgifter och ger maximal flexibilitet.

Hantera personal som byter anställning

Du får ett bra stöd för hantering av personal som exempelvis går från att vara timanställd till att få en anställning med månadslön. I övergången hanteras löneberäkningen för de olika anställningstyperna utan krångel.

Fördela lönekostnader enligt periodens arbetade tid

Om du har anställda som arbetar på fler kostnadsställen eller projekt kan du enkelt välja att fördela månadslönen enligt månadens arbetade timmar per kontering.

Komplett

Flex HRM Payroll är allt ditt företag behöver när det gäller löneadministration. Bransch eller avtal spelar ingen roll. Perfekt för dig som hanterar olika sorters löner och vill förenkla din lönehantering. Flex HRM Payroll håller självklart koll på aktuella lagar och regelverk och uppdaterar dessa när det behövs.

Behöver du integrera ditt system med vårt?

Flex HRM går att koppla ihop med ett flertal olika försystem och eftersystem, exempelvis program för lön, bokföring och fakturering. Förutom dessa skräddarsydda kopplingar har vi också ett öppet API som gör det enkelt att integrera Flex HRM med i princip vilket annat system som helst.

Läs mer

Verkar vår lösning bra?

Ja, vi är faktiskt riktigt stolta över våra produkter. Kontakta gärna en av våra säljare.

Kontakt
KONTAKT