Friskvårdsbidrag 2024 – vad gäller?

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Friskvårdsbidrag 2024 – vad gäller?</span>

Yoga, spinning, padel eller kanske ett klippkort hos massören. På allt fler arbetsplatser erbjuds ett friskvårdsbidrag som ett sätt att främja medarbetarnas hälsa och stärka arbetsgivarvarumärket. Men hur funkar egentligen regelverket? Vilka belopp gäller och vilka aktiviteter är godkända? Vi sammanfattar reglerna för friskvårdsbidrag 2024.

För att börja i rätt ände, vad innefattar begreppet friskvårdbidrag och vad kan det användas till? Jo, friskvårdsbidrag är en populär jobbförmån som innebär att arbetsgivare skatte- och avgiftsfritt kan (men inte måste) ge sina anställda möjlighet till motion och friskvård av enklare slag. Det kan även erbjudas för aktiviteter som saknar inslag av motion men som fungerar avstressande eller avslappnande, exempelvis massage. En förutsättning för att det ska räknas som en skattefri förmån är att det erbjuds till alla anställda på lika villkor.

Vanligtvis lämnar den anställde in sitt kvitto för aktiviteten och får tillbaka kostnaden från arbetsgivaren. Det blir också allt vanligare att arbetsgivaren tecknar avtal med någon form av friskvårdsportal där den anställde beställer önskad tjänst och sedan betalar med sitt friskvårdsbidrag direkt via portalen.

Vilka belopp gäller?

Hur stor eller liten får då friskvårdspengen vara? Jo såhär: det är upp till varje arbetsgivare att bestämma bidragets storlek. Skatteverket har dock satt ett tak på 5 000 kronor för att friskvårdsbidraget ska förbli skattefritt. Du kan som arbetsgivare välja att betala ut ett högre belopp än så, men då ska den anställde förmånsbeskattas för hela summan.

För aktiviteter utan inslag av motion, såsom massage, finns det en övre gräns på 1 000 kronor per tillfälle för att de ska kunna erbjudas inom ramen för det skattefria friskvårdbidraget.

Vilka aktiviteter är godkända för friskvårdsbidrag 2024?

Tidigare brukade Skatteverket publicera en lång lista på godkända aktiviteter från A till Ö – något man nu bestämt sig för att slopa. Problemet var att listan lätt kunde uppfattas som ett komplett facit över vilka aktiviteter som var tillåtna och inte, vilket inte var syftet. Samtidigt var det svårt att hålla listan uppdaterad eftersom nya aktiviteter ständigt uppkommer eller byter namn. Numera är det istället upp till varje arbetsgivare att bestämma vilka aktiviteter som ska erbjudas som friskvård. Dock är det fortfarande samma regler du som arbetsgivare har att förhålla dig till, nämligen att aktiviteten i fråga ska vara av ”av enklare slag och av mindre värde”.

De flesta motionsaktiviteter och sporter uppfyller Skatteverkets kriterier, men några exempel på sådant som omfattas av friskvårdsbidrag 2024 är:
- bollsporter, som till exempel fotboll, bandy, padel och tennis
- golf
- ridning
- segling
- gymkort och individuell träning på gym
- yoga, massage och akupunktur
- liftkort
- appar och webbtjänster för exempelvis yoga, viktminskning och rökavvänjning

Några exempel på sådant som inte omfattas är:
- medlemsavgifter
- teorikurser
- diplom
- hälso- och sjukvård
- skönhetsbehandlingar

Källa: Skatteverket

Hur funkar det med utrustningen?

Yogamatta, nya löparskor eller hantlar… Kanske vill medarbetaren lägga friskvårdspengen på utrustning – får hen det? Det korta svaret är: nej. Grundregeln är att friskvårdsbidraget bara kan användas till själva aktiviteten och inte den utrustning som behövs för att utföra den, vilket gäller oavsett om det är utrustning du hyr eller köper.

Men, vissa undantag finns. Handlar det om redskap som ingår obligatoriskt i priset för en aktivitet täcks detta nämligen av friskvårdsbidraget. Det kan då exempelvis vara fråga om skor och klot vid bowling.

Många goda skäl att investera i friskvård

Att som arbetsgivare stimulera motion och friskvård har flera fördelar: det stärker arbetsgivarvarumärket, det får medarbetarna att må och prestera bättre och det minskar sjukskrivningarna.

Faktum är att studier visar att en satsad krona på friskvård ger mer än fyra kronor tillbaka – i form av lägre sjukfrånvaro och högre effektivitet. Bäst resultat får de företag som jobbar strategiskt, långsiktigt och med mätbara och konkreta mål. Många arbetsgivare väljer exempelvis att följa upp hur personalens sjukfrånvaro utvecklas och på så sätt få ett kvitto på att friskvårdssatsningarna har gett resultat.

Vill ni kunna följa sjukfrånvaron på företaget över tid och enkelt jämföra den mellan olika avdelningar? Med dashboarden i Flex HRM har chef och HR ett perfekt verktyg för framtagning av statistik över sjukfrånvaro och andra viktiga nyckeltal. Allt förpackat på ett lättbegripligt och intuitivt sätt med cirkeldiagram, grafer och mätare med grönt/gult/rött ljus. Några enkla och snabba knapptryck är allt som krävs – en tidigare tidsödande procedur fixar du på bara någon sekund. Vill du veta mer om fördelarna? Varmt välkommen att kontakta oss!

Relaterade inlägg