​​Förmånscykel – så funkar det!​

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >​​Förmånscykel – så funkar det!​</span>

Både klimatsmart och hälsosam – förmånscykeln har ökat i popularitet bland både anställda och arbetsgivare de senaste åren. Men vad innebär egentligen begreppet förmånscykel, och vilka regler bör du ha koll på? Häng med när vi reder ut vad som gäller!

Vad är då förmånscykel? Jo, det är en cykel som du som arbetsgivare hyr ut till dina anställda, som de kan använda både privat och i tjänsten. Kostnaden för cykeln dras vanligen från den anställdas bruttolön – cykeln betalas då alltså med oskattade pengar, vilket ger dig som arbetsgivare lägre arbetsgivaravgifter samtidigt som den anställda får ett förmånligare pris än om hen skulle ha köpt cykeln själv. Hur lång period den anställda brukar leasa en cykel varierar, men tre år är vanligt. Efter leasingperiodens slut kan den anställda antingen återlämna cykeln eller köpa ut den till marknadsvärdet.

Nya regler från och med 2022

Den 1 januari 2022 infördes nya regler för beskattning av förmånscyklar, vilket gav bättre villkor för förmånstagaren eftersom det blev delvis skattefritt. Tidigare beskattades hela förmånsvärdet, men med de ändrade reglerna beskattas den anställda endast för det belopp som överstiger 3000 kronor per beskattningsår – mer förmånligt än innan, alltså! Reglerna gäller för vanliga cyklar och elcyklar, däremot kan inte elsparkcyklar användas som förmånscyklar. Syftet med de ändrade reglerna är att underlätta cykelpendling, och i förlängningen ge positiva effekter på både miljö och hälsa.

Förmånscykel – för en hälsosammare och mer hållbar arbetsplats

En tydlig fördel med att erbjuda förmåncykel är att du som arbetsgivare främjar ett klimatsmart resesätt för dina medarbetare, inte minst eftersom bilåkning står för en stor del av klimatpåverkan. Visste du till exempel att när du åker ensam i en bil ger det ungefär lika stor klimatpåverkan per kilometer som när du sitter i ett flygplan? En annan fördel med att erbjuda förmånscykel är att det kan stärka arbetsgivarvarumärket. Eftersom det finns en allt högre miljömedvetenhet och ett större fokus på hållbarhet både bland anställda och arbetssökande kan ett smart steg i ert employer branding-arbete vara att visa att ni är en hållbar och attraktiv arbetsgivare: Ni gör det helt enkelt lättare för era medarbetare att göra hälsosamma och miljövänliga val.

Hur funkar det rent praktiskt?

Som vi nämnt tidigare så betalas kostnaden för förmånscykeln vanligtvis genom ett bruttolöneavdrag för den anställde. För dig som arbetsgivare innebär det en lägre arbetsgivaravgift, och för den anställda blir i stället fördelen en skattebesparing, eftersom förmånskostnaden dras före skatten. Men, viktigt att tänka på är att bruttolöneavdraget kan påverka den anställdes pensionsgrundande och sjukpenninggrundande inkomst (PGI och SGI).

Det kan också vara bra att veta att det finns några förutsättningar för att cykelförmånen endast ska beskattas för den del som överstiger 3 000 kronor under ett beskattningsår. De är:

  • Arbetsgivaren tillhandahåller cykeln under en begränsad period.
  • Arbetsgivaren betalar kostnaden för cykeln direkt genom att köpa, hyra eller leasa den.
  • Förmånserbjudandet riktar sig till alla tillsvidareanställda på arbetsplatsen.

Källa: Skatteverket 

Vad händer om en anställd slutar under leasingperioden?

Om en anställd slutar innan cykeln är avbetalad finns oftast möjligheten att köpa ut cykeln till det aktuella marknadsvärdet – men detta kan såklart variera beroende på hur överenskommelsen mellan arbetsgivaren och den anställde ser ut.

Vad blir då förmånsvärdet?

Förmånsvärdet beräknas utifrån den uppskattade värdeminskningen av cykeln och bestäms med hjälp av Skatteverkets beräkningsmodell. Det är då cykelleverantören som gör denna beräkning genom att titta på cykelns värde och beräknade livslängd, för att sedan utgå från beräkningsmodellen för att ta fram förmånsvärdet. Här kan du se två exempel från Skatteverket på hur förmånsvärdet beräknas, först för en vanlig cykel och sedan för en elcykel.

Vi hjälper dig gärna att effektivisera hanteringen av löner och förmåner

Slukar hanteringen av löner och förmåner alltför mycket av er tid och energi? På Flex Applications vill göra det lätt att göra rätt med allt som rör HR och lön. Oavsett om ni vill uppgradera till en  riktigt smart digital verktygslåda som automatiserar bort krångliga och tidsödande moment eller om ni dessutom vill överlåta hela eller delar av HR- och lönearbetet till  vårt team av specialister – vi hjälper dig! Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!

Relaterade inlägg