Flex informerar

Visste du att vår lösning kan användas i hela Norden?

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Visste du att vår lösning kan användas i hela Norden?</span>

 Många koncerner har sina bolagsdelar spridda runt om i Norden. För att lösa personaladministrationen tvingas man ofta använda system från olika leverantörer i de olika länderna. Men med Flex HRM behöver du inte det.

Vi har i många år arbetat med att anpassa Flex HRM för de olika regelverken som finns i våra nordiska grannländer. Vi har idag stöd för hantering av svenska, danska, finska och norska lagar och regelverk. Förutom att det finns stöd för de olika ländernas regelverk kring bland annat traktamenten, tjänsteresor och övertid kan man i Flex HRM hantera hela koncerner på ett mycket smidigt sätt. Det finns många fördelar med en nordisk koncernlösning. Här är några av dem:

1. Flera företag i samma databas

Du kan ha flera företag, även över landsgränserna, i samma databas. Genom att samla allt i samma databas har du möjlighet att jobba med, inhämta och dela information kring och få överblick över hela koncernen. Du kan sömlöst förflytta dig mellan de olika delarna i bolaget med ett knapptryck.

2. En leverantör – en support

En önskan inom de flesta koncerner är att nyttja så få olika program för personaladministrationen som möjligt. Att endast ha en leverantör och en support att vända sig till är en fördel som väger tungt. Flex är en av få aktörer som erbjuder en helhetslösning för personaladministrationen – samtidigt som den kan användas över hela koncernen i Norden.

3. Överblick för HR

Välj om du vill ta ut rapporter för en personalkategori, ett enskilt bolag eller hela koncernen. Du kan också välja om du vill se hela koncernen i närvarotablån och statistiken på startsidan i Flex HRM. Detsamma gäller alla typer av person- och anställningsuppgifter, som du kan välja att visa på koncernnivå eller bolag för bolag. Med Flex har du alla möjligheter!

4. Dashboard med nyckeltal

Med vår nya dashboard kan HR och företagsledning se nyckeltal för hela koncernen, eller, så klart, på en mer begränsad nivå om så önskas. Eftersom dashboarden kan skräddarsys för olika roller och avdelningar presenterar den översiktligt och grafiskt de nyckeltal just du är intresserad av.

5. Chefen kan attestera över gränserna

En chef som sitter exempelvis på huvudkontoret i Oslo och har anställda som sitter i Stockholm och Köpenhamn kan enkelt attestera tidrapporter, reseräkningar och frånvaroansökningar oberoende av vilket land eller bolagsdel som den anställde tillhör.

6. Påminnelser

Med påminnelsemeddelanden och notiser som skickas tvärs över bolags- och landsgränser blir det enkelt för en administratör att ta över tidrapporter och reseräkningar från en annan administratör vid exempelvis semestertider och sjukdom.

7. Kostnadseffektivt

Eftersom hela koncernen kan dela på samma databas blir kostnaderna lägre. Man delar även på kostnaden för hyra och licenser och kan därmed kapa kostnaderna avsevärt.

8. Ett gränssnitt ger ökad kunskapsnivå

När alla administratörer kan arbeta i samma system oavsett land ökar samlade kunskapsnivån och systemkompetensen. Dessutom säkras kompetensen genom en större kunskapsspridning inom koncernen.

9. Välj språk

I Flex HRM kan du välja att visa menyer och inmatningsbilder på svenska, norska, danska, finska eller engelska. Du kan självklart även välja datumformat så att det anpassas till landets format.

Jag berättar gärna hur vår lösning skulle kunna underlätta för just din verksamhet. Skicka ett mejl till mig, Veronica, eller slå en signal på +47 41 21 46 47.

Relaterade inlägg