Flex informerar

Reseavdraget i förändring – vad gäller?

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Reseavdraget i förändring – vad gäller?</span>

Ett nytt regelverk som skulle vara enklare att tillämpa, snällare för miljön och gynna de som bor på landsbygden. Planen var att vi till årsskiftet skulle få nya villkor för alla som reser till och från jobbet. Nu meddelar dock regeringen att man vill sätta stopp för det nya reseavdraget. Vi tittar närmare på vad detta innebär i praktiken.

Den som använder sin privata bil för att ta sig mellan hemmet och jobbet kan göra ett avdrag för kostnaden i sin inkomstdeklaration – det så kallade reseavdraget. Så sent som i juni beslutade riksdagen om ett helt nytt reseavdrag som skulle införas till årsskiftet 2022/2023. Nu har dock regeringen och Sverigedemokraterna meddelat att man vill skrota den nya modellen och behålla reseavdraget i sin befintliga form. Beskedet möttes av stor förvåning eftersom samtliga riksdagspartier utom Sverigedemokraterna i somras röstade ja till förslaget – tre av partierna i den nytillträdda regeringen går nu alltså tvärt emot sin tidigare ståndpunkt i frågan.

Men vilka förändringar är det då regeringen vill sätta stopp för?
Jo, den nya modellen skulle innebära att den som pendlar till jobbet skulle få en skattereduktion baserat på avståndet mellan jobbet och bostaden. Dessutom skulle avdraget vara färdmedelsneutralt och alltså inte ta någon hänsyn till hur du väljer att ta dig till jobbet. Detta för att uppmuntra samåkning, kollektivtrafik, cykling och andra klimatvänliga alternativ framför resande med egen bil. Tanken var att det nya reseavdraget skulle gälla för resor gjorda under inkomståret 2023 och alltså deklareras första gången våren 2024. Förslaget om att behålla reseavdraget är nu ute på remiss innan riksdagen fattar beslut.

Vad innebär regeringens förslag om att behålla reseavdraget

Skulle regeringens förslag genomföras hela vägen innebär detta att reglerna fortsätter att se ut som de gör idag – med undantag för att man höjer vissa ersättningsbelopp för att bättre spegla de stigande kostnaderna för den som kör bil. Sammanfattningsvis är det detta som gäller enligt regeringens förslag: - Avdraget för arbetsresor med egen bil höjs från 18,50 till 25 kronor per mil. - Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs från 6,50 kr respektive 9,50 kronor till 12 kronor per mil. - Avdraget för förmånsbilar som helt drivs med el ligger kvar på 9,50 kronor per mil. Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Källa: Regeringen.se

Ännu oklart vad som gäller för Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI)

I samband med sommarens riksdagsbeslut om ett nytt reseavdrag gick Skatteverket ut med att nya rutiner för Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) kommer gälla. Eftersom den nya modellen skulle baseras på avståndet mellan jobbet och bostaden skulle du som arbetsgivare vara tvungen att lämna uppgift om de anställdas arbetsplats, eller mer korrekt ”adress och ort för arbetsplatsen där den anställde haft sitt tjänsteställe”.

Här kan du läsa mer om regelverket kring tjänsteställe och vad som exempelvis gäller för anställda som arbetar på distans.

Skatteverket tillägger också att detta gäller under förutsättning att den anställde har haft endast ett tjänsteställe under redovisningsperioden; om den anställde har haft flera tjänsteställen så ska rutan för arbetsplatsens adress och ort istället lämnas tom. Uppgifterna ska lämnas varje månad i Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) från och med arbetsgivardeklarationen som avser januari 2023.

Automatisera och kvalitetssäkra lönehanteringen med ett modernt lönesystem

Vill du veta mer om hur löneprocessen kan automatiseras och kvalitetssäkras med hjälp av en modern verktygslåda? Läs mer om fördelarna med vårt webbaserade lönesystem Flex HRM Payroll.

Eller är du kanske redan nu redo för en pratstund med oss om just ditt företags löneutmaningar? Då är du varmt välkommen att kontakta oss!

Relaterade inlägg