Flex informerar

Nya regler kring föräldraledighet – vad gäller?

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Nya regler kring föräldraledighet – vad gäller?</span>

Mor- och farföräldrar, bekanta eller kanske storasyskon… Inom en snar framtid kommer (nästan) vem som helst att kunna vara ledig från jobbet med föräldrapenning – detta enligt ett nytt lagförslag. Vi hjälper dig att bena ut de nya reglerna kring föräldraledighet.

Idag får du bara överlåta föräldradagar till en make, maka eller sambo – och inte till någon du inte bor med eller som inte räknas som barnets förälder. Men detta ska det snart bli ändring på. I juni 2023 klubbade regeringen och SD nämligen igenom ett förslag om en moderniserad föräldraförsäkring. Här är vad som gäller framöver.

Ett enklare livspussel – även för stjärnfamiljer och ensamstående

Syftet med de nya reglerna kring föräldraledighet är att underlätta för ensamstående att kombinera familjeliv och arbetsliv genom att göra det möjligt att ge bort dagar till fler personer i barnets närhet. Tanken är också att detta ska underlätta för familjekonstellationer där man är fler än vårdnadshavarna som delar på föräldraansvaret för barnet. Vi får ett generösare regelverk som förenklar livspusslet och tar större hänsyn till att familjer kan se ut på olika sätt, kort och gott.

Kan överlåtas till släktingar, vänner eller andra nära vuxna

Totalt är det 90 föräldradagar som ska kunna ges bort till en annan närstående enligt det nya förslaget. För föräldrar med delad vårdnad är det 45 dagar var som gäller. Om det är dagar på sjukpenningnivå eller lägstanivå som ska överlåtas avgör föräldrarna själva. Precis som tidigare är kravet för att kunna få föräldrapenning att man är ledig från jobbet och istället får ersättning från Försäkringskassan. Är det då vem som helst som ska kunna ta över föräldradagarna? Ja, i princip. Förslaget talar om att det ska röra sig om “annan nära vuxen i barnets liv som inte är förälder”. Vilka som ska kunna räknas in här är praktiskt taget upp till föräldrarna, men i praktiken kan det till exempel handla om mor- och farföräldrar, syskon, bonussyskon eller nära vänner. Det enda kravet är att personen som ska ta ut föräldraledighet har en egen sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Dubbeldagarna blir också fler

Förutom denna nya möjlighet att ge bort dagar är det ytterligare ett par förändringar i sikte. I förslaget ingår nämligen också att man ska utöka de så kallade dubbeldagarna (då båda föräldrarna kan vara lediga med barnet). Och detta rejält: från 30 till 60 dagar. Dessutom ska dessa dubbeldagar kunna plockas ut under en längre period, nämligen till 15 månaders ålder (istället för 12 månaders ålder som gäller idag). Fler möjligheter för föräldrar och barn att umgås allihopa under barnets första tid i livet, med andra ord.

De nya reglerna kring föräldraledighet träder i kraft 1 juli 2024

Båda delarna i det nya regelverket kring föräldraledighet föreslås träda i kraft den 1 juli 2024. De kommer då att gälla för alla barn – oavsett om de är födda före eller efter det att förändringarna klubbats igenom. Med det nya regelverket är det alltså inte bara medarbetare som själva har barn som kommer att kunna vara lediga med föräldrapenning. Som arbetsgivare är det därför bra att redan nu ta fram en plan för hur ni ska uppdatera nuvarande information och rutiner kring föräldraledighet på er arbetsplats.

Förenkla hanteringen av föräldraledighet med Flex HRM

Vill du och dina kollegor förenkla hanteringen av föräldraledighet – och all annan administration kring er personal? Flex HRM är systemet som är utvecklat för att göra det lätt att göra rätt med tidrapportering och frånvaro, utlägg och resor, schemaläggning, lönehantering och HR-processer – allt samlat i en molnbaserad helhetslösning på webben och i mobilen. Kontakta oss om du vill veta mer!

Relaterade inlägg