Alla nyheter, Flex programvaror

Ett HRM-system för hela Norden – är det möjligt?

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Ett HRM-system för hela Norden – är det möjligt?</span>

Att välja rätt HRM-system är ingen lätt match för företag idag. Rör det sig dessutom om en koncern bestående av olika bolag i olika länder, ja då är utmaningen desto större. Som tur är finns det en lösning som gör det möjligt att använda samma system för tidrapportering, reseräkningar och HR-stöd för hela koncernen – tvärsöver bolags- och landsgränserna. Lösningen stavas Flex HRM.

Olika regelverk i olika länder

Även om de geografiska avstånden mellan Norge, Sverige, Danmark och Finland är korta finns det stora skillnader i lagar och regelverk länderna emellan – alltifrån olika övertidsregler till skillnader i traktamenten och löneprocesser. Flex HRM stöder lagar och regelverk i samtliga nordiska länder. Genom att samla alla bolag inom koncernen i ett och samma system – i en gemensam databas – får du också en god överblick över all information kring medarbetarna.

Rapporter för hela koncernen

Även om bolagen inom koncernen är geografiskt utspridda är det inte ovanligt att de arbetar med samma projekt, samma kunder och samma kostnadsställen. Med koncernhanteringen i Flex HRM kan du ta ut rapporter för hela koncernen på en gång, så att du får en överblick över alla anställda i koncernen baserat på projekt, kostnadsställe eller andra valfria konteringar. Det är också möjligt att med den integrerade dashboarden ta fram statistik över samtliga anställda i hela koncernen i form av stapeldiagram och annan intuitiv grafik. Hur ser sjukfrånvaron ut, hur mycket fakturerar de anställda, vad är medelåldern? All denna information – och mer därtill – tar du fram i en snabb knapptryckning.

Allt samlat i ett system

Använder du och dina kollegor flera olika programvaror för att lösa er personaladministration? Att hela tiden tvingas växla mellan olika system är både ineffektivt och irriterande. Många upplever också att integrationen mellan olika system inte alltid fungerar optimalt. Flex HRM däremot täcker in alla processer i arbetsflödet, så att du slipper allt besvär med flera olika system och integrationer som inte synkar med varandra. Tidrapportering, bemanningsplanering, reseräkningar och HR-stöd – allt kan hanteras i ett och samma system.

Professionell support

Du och dina kollegor kan välja mellan svenska, norska, danska, finska och engelska som programspråk. Via vår användarsupport kan du få personlig hjälp och service på samtliga dessa språk, och självklart har våra supportmedarbetare också kompetens kring de lagar och regelverk inom HR-området som gäller för de nordiska länderna.

6 fördelar med Flex nordiska koncernlösning

  1. Ett och samma HRM-system kan användas för hela koncernen – för alla bolag, i alla nordiska länder.

  2. Alla företag kan läggas i samma databas.

  3. Statistik och rapporter kan tas ut för hela koncernen på en gång.

  4. Stöd för respektive lands lagar, regelverk och avtal.

  5. Medarbetarna kan välja mellan svenska, norska, danska och finska som programspråk.

  6. Professionell support för Sverige, Norge, Danmark och Finland.

  Flex Applications har över 7 000 kunder, av vilka många använder sig av vår koncernlösning. Genom Flex HRM erbjuder vi ett komplett webbaserat HRM-system för alla slags branscher och avtal.

Relaterade inlägg