Pressmeddelanden

Flex Applications lanserar digitalt verktyg för lönekartläggning

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Flex Applications lanserar digitalt verktyg för lönekartläggning</span>

Lika lön för lika arbete. Nu utökar Flex Applications sitt produkterbjudande inom digital HR med ett systemstöd för lönekartläggningens alla moment.

Enligt diskrimineringslagen är alla arbetsgivare skyldiga att en gång om året göra en lönekartläggning i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra eventuella osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. I många verksamheter upplevs dock lönekartläggningen som en krånglig och tungrodd procedur. Med den nya modulen i personalsystemet Flex HRM är målet att automatisera och förenkla hela processen – från förberedelse och arbetsvärdering till analys och dokumentation .

All data på samma ställe

Linda Tesell, Product Manager på Flex Applications, berättar mer om varför det nya verktyget har varit efterlängtat:

– Många verksamheter använder inte något systemstöd för lönekartläggning idag utan arbetar i Excel eller motsvarande. Nu ger vi våra användare möjligheten att jobba i ett digitalt flöde där du har all data du behöver på ett ställe och slipper krångliga överföringar mellan olika system. Med automatiserade funktioner och ett pedagogiskt gränssnitt kan verktyget frigöra många värdefulla arbetstimmar – samtidigt som kvaliteten på arbetet höjs.

– När du vill göra en ny kartläggning kan du med ett knapptryck få tillgång till all information om de anställda och deras löner – och rätt siffror på en gång. Du sparar en massa tid på förarbetet och kan istället fokusera helt och hållet på analysdelen, fortsätter Linda.

Enkelt att komma i gång

Det är enkelt att komma i gång även för de som inte har använt sig av ett systemstöd tidigare. – Vi skickar självklart med mallar för det här, så att man kan komma i gång med ganska små medel. Och sedan när du väl har gjort förberedelserna och arbetsvärderingen i systemet en gång så flyttas det med till nästa års lönekartläggning. Du slipper alltså upprepa den processen varje år, vilket ju också sparar mycket tid.

Kontakta oss om du vill veta mer

Lönekartläggning erbjuds som en fristående tilläggsmodul till personalsystemet Flex HRM och lanserades i januari 2023. Varmt välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.

Om Flex HRM

Flex HRM är en av få lösningar på marknaden som samlar hela företagets personaladministration på ett och samma ställe. Bemanning av arbetspass, tidrapporter, reseräkningar, HR-stöd och lön i en enda sömlös helhetslösning. Flera system i ett för en effektivare arbetsdag, helt enkelt. Läs mer om Flex HRM här.

Relaterade inlägg