Flex informerar

Nya regler till årsskiftet: arbetsgivare måste redovisa var de anställda arbetar

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Nya regler till årsskiftet: arbetsgivare måste redovisa var de anställda arbetar</span>

Regeringen vill sätta stopp för det nya reseavdraget – men fortfarande införa nya rutiner för arbetsgivarens rapportering till Skatteverket. Vi reder ut vad som gäller!

I juni 2022 beslutade riksdagen om en ny skattereduktion för resor till och från jobbet som skulle vara avståndsbaserat och färdmedelsneutralt. Förslaget innebar också nya regler för arbetsgivarens månadsvisa rapportering till Skatteverket, med nya krav på att lämna uppgift om adress och ort för de anställdas arbetsplats. I oktober lade den nya regeringen sedan fram ett förslag om att slopa den nya modellen och behålla reseavdraget i sin nuvarande form (endast vissa förstärkningar i form av höjda schablonbelopp skulle införas).

Här kan du läsa mer om de olika turerna kring reseavdraget.

Uppgifterna ska redovisas i Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI)

I november kom så ytterligare nya besked från regeringen: planen är även fortsatt att skrota det nya reseavdraget, men samtidigt föreslår man att kraven på nya rapporteringsrutiner ska ligga fast. Detta i syfte att minska risken för fel och fusk. Enligt Skatteverkets anvisningar ska du som arbetsgivare rapportera in ”adress och ort där den anställde har haft sitt tjänsteställe”.

De nya uppgifterna ska lämnas varje månad i individuppgiften i Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) från och med arbetsgivardeklarationen som avser januari 2023, alternativt i de årliga kontrolluppgifterna (KU) i de fall detta är aktuellt.

Vad menas med tjänsteställe?

En anställd kan bara ha ett tjänsteställe hos en och samma arbetsgivare. Huvudregeln är att tjänstestället är där den anställda utför huvuddelen av sitt arbete – men ett antal undantag finns. Det är du som arbetsgivare som ansvarar för att göra en bedömning av var tjänstestället är.

Hos Skatteverket kan du läsa mer om regelverket kring tjänsteställe och vad som exempelvis gäller för anställda som arbetar på distans.

Vill du veta mer om hur löneprocessen kan automatiseras och kvalitetssäkras med hjälp av en modern verktygslåda? Läs mer om fördelarna med vårt webbaserade lönesystem Flex HRM Payroll eller kontakta oss så berättar vi mer.

Relaterade inlägg