Re-board® Technology

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Re-board® Technology</span>

Re-board® Technology, tidigare Stora Enso Re-board®, har använt Flex Tidredovisning sedan 2006. Våren 2017 bytte de ut det Windows-baserade programmet mot det helt webbaserade Flex HRM. Vi har pratat med produktionschef John Södersten som var den som höll i migreringen till det nya systemet.

- Vi avsatte en dag tillsammans med Flex konsult Tomi Hedhav, sedan var det så gott som klart! John Södersten berättar att flytten från det Windowsbaserade Flex Tidredovisning till det webbaserade Flex HRM gick mycket snabbare och smidigare än han hade vågat hoppas på. Efter en dag och några onlinesessioner via uppkoppling så var de igång med Flex HRM Time.

Tomi Hedhav: - Även i våra ögon var det här en ovanligt snabb migrering. Vi brukar avsätta längre tid. Hur lång tid migreringen tar för en Classic-användare tar beror dels på vilka system företaget använder sedan tidigare, dels på hur komplexa regelverken är, och hur stort företaget är.

På Re-board® Technology har man använt Flex system sedan 2006. Det har fungerat bra, men John berättar att det är som natt och dag sedan de körde igång med Flex HRM. I samband med migreringen har företaget styrt upp och ändrat lite hur de jobbar med tidredovisningen.

- Tidigare var det bara kollektivsidan som stämplade sin tid, medan tjänstemännen avvikelserapporterade. Men sedan ett par veckor nu så stämplar även tjänstemännen. Vi löste det genom att lägga in ett generöst flexfönster.

Förutom fördelen med att ha medarbetarna på plats under arbetstid så är säkerheten något som man värdesätter högt. Med närvarotablån så kan de snabbt se vilka som är inne och ute, något som inte var möjligt när tiderna lades ut enligt schema.

John berättar vidare: - På kollektivsidan har vi även infört att de kan använda närvarotablån i sina mobiler. På så sätt kan de se sina medarbetare och snabbt få en bild av hur det ser ut för dagen. Jag använder själv Mobile mycket, till exempel för att skapa mig en överblick hemifrån. Och medarbetarna använder den flitigt för att kolla egna tidssaldon, klarmarkera sina tidrapporter och lägga in frånvaroansökningar. De tycker att det är jättebra.

- Vi kan absolut rekommendera Flex HRM till andra företag. Överblicken är kanon och systemet är lätt att lära sig. Under våra år med Flex har vi sällan behövt vända oss till supporten, allt fungerar väldigt stabilt, avslutar John.

 

Förutom fördelen med att ha medarbetarna på plats under arbetstid så är säkerheten något som man värdesätter högt. Med närvarotablån så kan de snabbt se vilka som är inne och ute, något som inte var möjligt när tiderna lades ut enligt schema.

Om Re-board

Re-board Technology AB är ett snabbväxande innovativt Norrköpingsföretag som tillverkar världsledande skivmaterial för användning inom display och exponering. Huvudprodukten Re-board har en unik patenterad struktur vilket gör materialet exceptionellt lätt i förhållande till sin hållfasthet. Kunderna är globala varumärken och återvinns i över 40 länder. 

 

Relaterade inlägg