Upskilling och reskilling – tips för att lyckas

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Upskilling och reskilling – tips för att lyckas</span>

Upskilling och reskilling har aldrig varit viktigare. Och med dagens utbud av webbinarier och kurser finns det förstås många möjligheter att lära nytt. Men kompetensutveckling på arbetsplatsen kan vara så mycket mer än rena utbildningar – det handlar också om att skapa förutsättningar för ett lärande i vardagen. Här kommer några konkreta tips på hur ni kommer igång med upskilling och reskilling som utvecklar medarbetarna – varje dag.

Fördelarna med kompetensutveckling är många – genom att investera i medarbetarna kan du som arbetsgivare både öka produktiviteten, höja kvaliteten på produkter och tjänster och skapa en attraktiv arbetsplats där medarbetarna utvecklas och trivs. I och med digitaliseringen och nya innovationer förändras dock vilken typ av kompetens som efterfrågas allt fortare. Därför är det också lätt hänt att fokus hamnar på nyrekryteringar där stora insatser görs för att hitta rätt medarbetare som kan fylla eventuella kunskapsluckor inom organisationen.

I det långa loppet blir det såklart inte riktigt hållbart att enbart fokusera på att leta efter nya medarbetare för att fylla luckorna. Istället blir det kanske mer relevant att fundera på hur ni inom organisationen kan jobba med att utveckla de nuvarande medarbetarna för att möta nya kompetensbehov. De befintliga medarbetarna besitter ofta ovärderlig erfarenhet och information om företaget och era arbetsprocesser – en kunskap som ofta tar flera år för ny personal att lära sig. Så, för att möta den ökande efterfrågan på ny kompetens kan det vara smart att som arbetsgivare skapa en flexibel och anpassningsbar arbetsmiljö som främjar kompetensutveckling i jobbvardagen. Som en extra bonus får ni förhoppningsvis också mer motiverade och engagerade medarbetare!

Med pågående snabba förändringar inom arbetsmarknaden kan det såklart vara svårt att förutse vilken sorts kompetens som kommer att vara relevant om några år. Enligt en rapport från World Economic Forum förutspås bland annat att så mycket som hälften av alla anställda kommer behöva någon form av omskolning och kompetensutveckling före 2025. Så, hur kan dessa snabba förändringar bemötas?

Upskilling och reskilling – kompetensutvecklingens fundament

Upskilling och re-skilling har alltså blivit allt viktigare för att behålla värdefulla medarbetare, öka produktiviteten och driva innovation framåt. Det är helt enkelt en viktig grund för att hålla personalen uppdaterad kunskapsmässigt – och för att möta nya kompetensbehov.

Men vad innebär det då? Jo, upskilling handlar om att de anställda uppdaterar och utvecklar sina kunskaper inom redan befintliga arbetsområden. Reskilling, å andra sidan, innebär att medarbetarna införskaffar sig ny kunskap och tar sig an nya uppgifter eller roller.

Så kommer ni igång

Det är inte alltid helt självklart i vilken ände man ska börja – utmaningar som bristande resurser, tid och planering kan göra det svårt att genomföra utbildning och kompetensutveckling för medarbetarna. Men det är viktigt att komma ihåg att upskilling och reskilling inte endast handlar om utbildningar. Tvärtom finns det många andra sätt att fylla kunskapsluckorna, som genom exempelvis workshops, mentorskap, att medarbetare lär av varandra, eller att de helt enkelt får prova på nya arbetsuppgifter.

Kartlägg kompetensen
Ett bra sätt att börja är att titta på hur det ser ut i dagsläget. Vilka kompetenser saknar ni? Vilka kompetenser kan ni komma att behöva längre fram? Vilka behöver uppdatera sin kunskap inom ett visst arbetsområde, och finns det medarbetare som skulle kunna ta sig an nya uppgifter eller ansvarsområden? Genom att kartlägga och analysera företagets samlade kompetenser och kompetensbehov får ni inte bara insikt i var företagets sårbarheter finns – insikterna kan också användas för att fatta mer träffsäkra beslut i allt från nyrekrytering till interna utbildningsinsatser.

Planera
När ni har gjort en kartläggning är det läge att planera när, hur och var kompetensutvecklingen ska genomföras. Här är det viktigt att prata med medarbetarna och kolla av hur de vill utveckla sina kompetenser – vad funkar bäst för dem? Det är inte bara viktigt att utvecklingen sker i linje med företagets mål – den behöver också till viss del stämma överens med medarbetarnas individuella önskemål och karriärvisioner. Bestäm också vem som har ansvar för eventuell kursplanering, och se över vilka resurser som behövs för att genomföra kurserna.

Glöm inte cheferna
Är cheferna med på tåget? När företag påbörjar sin kompetensutvecklingsresa är det inte helt ovanligt att allt fokus hamnar på medarbetarna och deras utveckling, vilket är förståeligt. Många företag tänker dock inte på att cheferna också behöver vara med på resan för att kunna guida medarbetarna längs vägen. Ett bra sätt att börja med kompetensutveckling är därför att i ett första led utbilda cheferna, som då får bättre insikt i och förståelse för medarbetarnas resa.

Nyfiken på hur ett HR-system kan underlätta kompetenshanteringen? Läs mer här.

Fem metoder för en roligare och effektivare inlärning

Våga tänka utanför kurs-boxen – och chansen är stor att det blir en boost för medarbetarnas engagemang. Här kommer några tips på inlärningsmetoder som kan användas för både upskilling och reskilling på ditt företag.

 1. Lärande kultur
  Tror du att det finns utrymme för förbättring när det gäller hur medarbetarna delar med sig av sin kunskap och lär sig från varandra på arbetsplatsen? Då är det viktigt att skapa en miljö som uppmuntrar kunskapsdelning och lärande, där medarbetarna känner sig trygga att dela med sig av sin kunskap och att be om hjälp när de behöver – en lärande kultur, helt enkelt. Med en lärande kultur på företaget kan de anställda lära sig nya saker löpande genom kunskapsdelning mellan kollegor och roller: låt medarbetarna dela kunskap genom ett projektarbete, be dem byta arbetsuppgifter eller uppmuntra dem att dela ny kunskap med varandra, allt för att de ska fördjupa sin förståelse för nya kunskapsområden.

 2. Mentorskap
  Mentorskap är ett utmärkt sätt att ta tillvara på kompetensen som redan finns på arbetsplatsen. Med ett mentorskapsprogram får de anställda en möjlighet att både uppdatera och utveckla sina kunskaper samtidigt som kunskapen överförs mellan olika roller i företaget. Vanligtvis antar en erfaren kollega rollen som mentor för en nyanställd eller för en kollega som ska byta roll.

 3. Microlearning och nanolearning
  Oroar du dig för att en innehållstung kurs i IT-säkerhet som ska hållas på jobbet ska orsaka korvstoppning hos dina medarbetare? Då kan micro- eller nanolearning vara en smart lösning. Microlearning är nämligen en metod som innebär att du delar upp ett material som ska läras ut i lagom korta, fristående lektioner. Nanolearning är i princip samma sak som microlearning, men här är lektionerna ännu kortare – så korta som två minuter är inte helt ovanligt. Både micro- och nano learning har blivit populärt på många företag då dessa mini-lektioner enkelt kan passas in i jobbflödet när medarbetarna har några minuter över.

 4. Flipped classroom
  Flipped classroom innebär, precis som namnet indikerar, att läraren vänder på hur ett material lärs ut. Istället för att lära ut ett moment där eleverna efter lektionen får jobba individuellt med en uppgift, tillämpas en något omvänd inlärningsprocess. Det går ut på att läraren låter eleverna gå igenom materialet innan själva lektionen, vilket innebär att de får större förståelse under lektionstiden. Effekterna blir att lektionen kan användas för att jobba mer praktiskt med en komplex uppgift, där läraren hela tiden finns till hands för att hjälpa.

 5. Gamification
  Trött på traditionella metoder för att lära ut kunskap? Genom att använda er av gamification kan lärandet bli både mer underhållande och effektivt för medarbetarna. Tänk bara på alla appar vi använder i vardagen som uppmuntrar oss att nå nya mål – träningsappar (bara 300 steg kvar för att nå dagens nivå!), språkappar (Si, claro) eller poäng hos butikskedjor (dags att använda den där bonusen kanske?). Begreppet gamification innebär alltså att lärandet “spelifieras” och medarbetarna lär sig ny kunskap genom spelande. Effekten blir att information som annars kanske skulle kännas tråkig eller krånglig kan bli lättare att ta till sig då det kan öka motivationen och hjälpa medarbetarna att nå sina uppsatta mål, exempelvis genom belöningar som poäng, badges (digitala medaljer) eller prestationsmätare.

Vill du och dina kollegor få full koll på kurser och kompetenser? Vi hjälper dig!

Ett smart sätt att få till den överblick, struktur och smidighet som krävs för en fungerande kompetenshantering är att satsa på ett digitalt systemstöd. Med Flex HRM Employee automatiserar och förenklar du företagets kurshantering samtidigt som du har full koll på allt annat som rör medarbetarnas och företagets kompetenser – allt samlat på samma ställe. Kontakta oss gärna om du vill veta mer!

Relaterade inlägg