Kompetensutveckling viktigare än någonsin – hur tacklar ditt företag utmaningen?

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Kompetensutveckling viktigare än någonsin – hur tacklar ditt företag utmaningen?</span>

Hur ser ditt företag till att ni har rätt talanger på rätt plats – idag och imorgon? Vi tittar närmare på varför det här med kompetensutveckling är så viktigt i dagens arbetsliv – och vilka digitala möjligheter det finns för dig som vill effektivisera jobbet.

Re-skilling, upskilling, kompetensförsörjning och ”att skapa en lärande kultur”. Det pratas mycket om vikten av att investera i medarbetarnas kompetenser och kompetensutveckling just nu. Men vilka är då egentligen vinsterna med en strategisk kompetenshantering? Låt oss titta närmare på det!

Därför bör ditt företag också investera i kompetenshantering och kompetensutveckling

Genom att ständigt kartlägga och analysera företagets samlade kompetenser och kompetensbehov kan företaget upptäcka var det finns sårbarheter, kunskapshål och extra kritisk kompetens som företaget inte skulle klara sig utan – insikter som sedan kan användas för att fatta mer träffsäkra beslut i allt från nyrekrytering till interna utbildningsinsatser.

Dessutom har företag idag en stor utmaning att se till att företagets kunskapsbank hänger med i omvärldens snabba förändringar. Att hålla medarbetarnas kunskaper uppdaterade är helt enkelt kritiskt för företag som vill behålla sin innovations- och konkurrenskraft på lång sikt.

Sist men inte minst, vi befinner oss i ett läge där kampen om talangerna bara blir hårdare och företag får allt svårare att attrahera rätt sorts kompetens. Detta samtidigt som rekrytering av ny personal både är kostsamt och tidskrävande. Med andra ord: som arbetsgivare har du allt att vinna på att maximera chanserna att medarbetarna stannar kvar när de väl är ombord – något som underlättas av att erbjuda dem rätt möjligheter att växa och utvecklas tillsammans med er.

Här kan du läsa mer om nycklarna till en lyckad kompetenshantering.

Så blir kompetenshanteringen enklare genom digitalisering

OK, så att arbetsgivare har allt att vinna på att sätta kompetensfrågan högt på agendan råder det knappast några tvivel om. Samtidigt är det många chefer och HR-avdelningar som kämpar med en tungrodd och ineffektiv administration. Med många medarbetare och stora volymer data att hålla koll på (kanske dessutom utspridda i olika system, diverse Excel-filer eller pärmar) kan det vara en riktig utmaning att få till en bra struktur och överblick. Men du vet väl att det finns digitala lösningar som förenklar jobbet?

En av de största vinsterna med att använda ett modernt HR-system är att ni har all information om medarbetarna, deras kompetenser och kompetensutveckling samlad på ett ställe – så att chefer och administratörer alltid har full överblick. Dessutom hjälper kompetens-matriser och annan visuell grafik till att göra era data begripliga, upptäcka kunskapshål som behöver täppas till och styra kompetensutvecklingen mot era uppsatta mål. Kort sagt: genom att digitalisera jobbet kan ditt företag både minska tidskrävande administration kring medarbetarnas kompetenser och höja kvaliteten.

Här kan du läsa mer om fördelarna med att använda ett HR-system för er kompetenshantering.

Nyhet: kurshantering på autopilot i Flex HRM Employee

Är vår nya kollega inplanerad på nästa första hjälpen-kurs och när är nästa kurstillfälle? Och vad är egentligen status på mitt teams certifikat och andra tidsbegränsade kompetenser – behöver de kanske förnyas snart?

En vanlig utmaning i företagets kompetensutveckling är administrationen kring kurser och kurstillfällen för personalen. För att underlätta jobbet för dig som administratör har vi därför kompletterat vår verktygslåda med en ny och ännu smartare version av kurshanteringen i HR-systemet Flex HRM Employee. Med den nya funktionen som släpps under våren 2023 har målet varit att ytterligare automatisera hanteringen genom att synka ihop all information kring kurser och kompetenser i ett enda smidigt flöde.

Hur funkar det då mer konkret? Jo såhär: i en ny översiktlig vy har du som administratör full koll på allt som har med kurser att göra – vilka kurstillfällen som finns per kurs, i vilka orter de går eller om de är online och hur många platser som finns. Du ser även vilka anställda som är inplanerade att gå en specifik kurs, vilka som är anmälda och vilka som har genomfört eller inte genomfört kursen. All kursinformation är samlad på samma ställe, kort och gott.

Förutom att du får en enklare överblick har du också tillgång till smarta genvägar som trollar bort onödigt dubbelarbete – eller vad sägs om det här:

  1. Massuppdatera kursstatus

    Du kan snabbt och enkelt lägga till flera deltagare samtidigt till ett kurstillfälle och sedan massuppdatera de anställdas kursstatus, till exempel om de har blivit godkända på en kurs.

  2. Kompetenserna uppdateras automatiskt efter avslutad kurs

    Efter genomgången och godkänd kurs uppdateras deltagarnas kompetenser automatiskt – så att du slipper att gå in på var och en av de anställda och uppdatera dessa manuellt. En riktig time-saver med andra ord!

  3. Full koll på deadlines
    Systemet meddelar dig även när det finns ett certifikat eller någon annan typ av kompetens som behöver förnyas efter en viss tid. Bara sätt ett giltighetsdatum och systemet ger en notis till arbetsledare, anställda eller andra berörda att det är dags för en uppdatering – så att inga viktiga deadlines missas.

Läs gärna intervjun med vår Product Manager Linda Tesell om du vill veta mer om fördelarna med den nya kurshanteringen i Flex HRM Employee.

Redo för en smartare kompetensutveckling? Vi hjälper dig!

Känner du och dina kollegor att det är dags att växla upp hanteringen av kompetenser och kompetensutveckling? Läs mer om hur Flex HRM Employee kan effektivisera och kvalitetssäkra jobbet här eller kontakta oss så visar vi dig!

Relaterade inlägg