Så ökar ni ert medarbetarengagemang – 6 tips

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Så ökar ni ert medarbetarengagemang – 6 tips</span>

Vad innebär det egentligen att ha engagerade medarbetare? Hur vet man om medarbetarengagemanget är bra (eller dåligt)? Och framförallt – hur skapar man medarbetarengagemang? Häng med så guidar vi dig!

Vad är medarbetarengagemang?

Det finns en drös med definitioner av begreppet, men gemensamt för de flesta tolkningar är att det beskrivs som medarbetarnas känslomässiga band till sitt arbete och sin arbetsplats, eller deras känsla för åtagande eller entusiasm gentemot företaget där de jobbar.

Så, hur står det till med engagemanget hos anställda rent generellt, då? Tja, lite sisådär, verkar det som. I Gallups årliga undersökning State of the global Workplace: 2023, där man bland annat mäter medarbetarengagemang hos anställda världen över, var i snitt 23 % av de tillfrågade engagerade i sin arbetsplats. Låter den siffran lite låg, tycker du? Då kan det kanske vara intressant att veta att siffran för Sverige är så låg som 13 % (!). Varför den är så låg just här (och i hela västra Europa, för den delen) framkommer inte av rapporten. Det är dock en siffra som kan vara bra att ha med sig i bakhuvudet om man tänker titta närmare på hur engagemanget ser ut i den egna verksamheten.

Många vinster med ett högt engagemang

Ett starkt medarbetarengagemang är såklart en viktig faktor för att en verksamhet ska lyckas. Det är egentligen ganska självklart: en medarbetare som är känslomässigt engagerad och bryr sig om hur det går för företaget kommer att försöka göra sitt bästa för att hjälpa sitt team (och i längden företaget) att uppnå sina mål. Bland annat bidrar det till:

- Ökad produktivitet och kundnöjdhet. Medarbetare med ett högt engagemang presterar helt enkelt bättre än de med lågt engagemang. De har oftare ett större kundfokus och är goda ambassadörer för verksamheten, vilket leder till nöjdare kunder.

- Minskad frånvaro. Företag med högt engagemang bland medarbetarna har oftast lägre frånvaro. - Minskad personalomsättning. Högt medarbetarengagemang = större chans att medarbetaren stannar hos arbetsgivaren.

Vad driver medarbetarengagemang?

Men vad är det då som driver engagemang, och hur uppstår det? Jo, såhär: De flesta av oss vill känna att vi har ett syfte med det jobb vi gör. Vi vill också gärna ha någon typ av erkännande för det. Vi vill (förhoppningsvis) också gärna utvecklas. Annars riskerar vi att tappa motivationen – och i längden engagemanget för vårt jobb. Men, att vi har ett syfte, att vi blir sedda, att vi utvecklas – det är såklart inget som uppstår av sig själv. Det kommer genom ett dedikerat arbete från ledning och chefer som hela tiden lyssnar in sina medarbetare.

6 konkreta steg till ett ökat medarbetarengagemang

Vad kan du som chef då göra för att öka medarbetarnas engagemang? Här listar vi sex tips för att kicka igång arbetet.

 1. Ta reda på hur medarbetarengagemanget ser ut hos er

  Saknas det motivation inom något område? Behövs det tydligare kommunikation inom andra områden? Finns det mer att önska när det kommer till ledarskap? Och, skulle era medarbetare rekommendera er som arbetsplats? Idag finns många effektiva pulsmätningsverktyg för att ta reda på vad de anställda tycker och tänker, och för att förstå vad som eventuellt behöver förändras är pulsmätningar ett effektivt sätt att komma igång.

  Det fina med att mäta engagemanget hos medarbetarna är att du som chef inte bara får reda på hur dina medarbetare trivs på jobbet och hur deras motivation ser ut – det blir också tydligt vilka eventuella steg verksamheten behöver ta för att öka engagemanget.

  Läs mer: Effektivisera pulsmätningarna med Winningtemp och Flex Applications.

 2. Hur ser företagskulturen ut?

  Ett annat bra sätt att börja är att ställa sig frågan hur er företagskultur ser ut i dagsläget. Företagskulturen kan sammanfattas som de normer, värderingar och attityder som genomsyrar arbetsplatsen och den påverkar medarbetarna i allra högsta grad. Inte bara deras trivsel och upplevelse av att jobba hos er, utan också, – ja mycket riktigt – deras engagemang. Börja med att göra en nulägesanalys där ni kartlägger hur kulturen ser ut. Vilka goda beteenden och rutiner finns det som ni vill förstärka och uppmuntra? Finns det något ni är särskilt stolta över? Vilken kultur hjälper er att nå era företagsmål?

 3. Tydliga förväntningar är A och O

  Har du någon gång upplevt att du inte är helt klar över vad din chef förväntar sig av dig? Kanske har du till och med lagt ner många (bortkastade) timmar på ett projekt där det sedan visar sig att chefen ville ha något helt annat? Puh. Otydlighet från chefen kan skapa både osäkerhet och omotiverade medarbetare – och kan tyvärr vara förödande för engagemanget. Om du som chef kan vara tydlig med vilka förväntningar du har på dina medarbetare ökar förtroendet samtidigt som risken för missförstånd minskar.

 4. Se kommunikationen som en dialog

  Tänk också på att kommunikation från chefens sida inte bara ska handla om informationsspridning – se det istället som en pågående dialog. Finns det möjlighet för alla medarbetare att ge feedback och komma med idéer och synpunkter? Bra! Det är en viktig nyckel till att få motiverade och engagerade medarbetare.

 5. Låt talangerna glänsa!

  Är rätt person på rätt plats? Finns det kanske kunskap hos dina medarbetare som inte utnyttjas? Att checka av med medarbetarna då och då att de trivs med sina arbetsuppgifter är viktigt. Även om de flesta känner att de är på rätt plats behöver alla med jämna mellanrum ta nya kliv kunskapsmässigt – vi mår helt enkelt bra av att utvecklas. Ta därför reda på var medarbetarnas styrkor och intressen ligger för att kunna vägleda dem på bästa sätt. Att jobba med det man är bra på är den bästa grunden för att bli en engagerad medarbetare.

 6. Var engagerad tillbaka!

  Det är såklart inte bara hos medarbetarna som engagemang behövs – även ledning och chefer behöver vara engagerade tillbaka och visa att de är villiga att satsa på sina medarbetare. På dagens arbetsmarknad, där ett flertal yrkesroller, arbetsuppgifter och arbetssätt förändras och utvecklas snabbare än någonsin, blir det också extra viktigt att kunna erbjuda de anställda utvecklingsmöjligheter. Inte bara för att behålla dem, men också för att – du gissade rätt igen – det påverkar medarbetarengagemanget. Se över hur ni som arbetsgivare kan hjälpa era medarbetare att växa i (eller byta) sina roller – ofta finns goda möjligheter till både upskilling och reskilling.

Full koll på hur verksamheten mår? Javisst!

Med vårt HR-system Flex HRM Employee får du en komplett och användarvänlig verktygslåda för medarbetarresans alla moment – från anställning till avslut. Med vår integration till Winningtemp får du dessutom snabbt överblick över hur verksamheten mår – där resultaten från pulsmätningarna visas direkt i dashboarden. Analysera och jämför sedan med andra viktiga HR-nyckeltal som personalomsättning och sjukfrånvaro – här finns värdefulla insikter att hämta! Nyfiken på att veta mer om dashboarden i Flex HRM och hur den skulle kunna hjälpa ditt företag? Varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!

Relaterade inlägg