Flex informerar

Nytt bankfilsformat/ISO20022 - vad gäller?

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Nytt bankfilsformat/ISO20022 - vad gäller?</span>

Det här med ISO20022 och nytt bankfilsformat, vad är det och hur påverkar det mig?

Rickard Israelsson, produktchef lön:
– Sammanfattningsvis innebär det att de flesta företag i Sverige behöver byta filformat och rutin för utbetalning av lön. Och eftersom bankerna inte samarbetat fullt ut kring det nya formatet innebär det dessutom en del extra arbete för alla företag i samband med formatbytet.

Varför sker detta nu?
– I Sverige har vi haft Bankgirocentralen som har styrt formatet sedan länge. I princip har man bara behövt skicka in personnummer, nettolön och bankkonto. För oss som systemleverantör har det varit enkelt att underhålla. Det nya formatet, ISO20022, är ett världsformat – alltså tänkt att användas i hela världen och för alla typer av betalningar. En fördel är att det kommer förenkla betalningar mellan länder och det ger på sikt möjlighet att betala ut löner till alla världens länder.

Vad behöver jag som löneadministratör göra?
– Eftersom bankerna har kommit olika långt med processen att byta format beror det på vilken bank som företaget använder. Så det viktigaste är att ha en dialog med din bank vad som gäller för just er.

Vad gör vi som systemleverantör?
– Vi på Flex Applications har i samråd med SRF Lönsam en kontinuerlig kontakt med bankerna och följer utvecklingen. Bankerna i Sverige har inte riktigt enats om hur man ska implementera det här nya formatet, då det finns flera olika sätt att göra det på. För oss innebär det att vi kommer vara tvungna att bygga en specifik fil för varje bank.

Och hur ser tidsplanen ut?
– Enligt plan ska det nya formatet vara helt implementerat sommaren 2024. Då avser man ta bort det tekniska stödet för det gamla systemet.

Relaterade inlägg