”Jag är tacksam för vad kvinnor i generationer har kämpat för”

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >”Jag är tacksam för vad kvinnor i generationer har kämpat för”</span>

Internationella kvinnodagen till ära vill vi lyfta fram en av alla våra fantastiska kvinnor på Flex Applications. Möt Veronica Tjomsland, VD för vårt norska dotterbolag Flex International AS.

Kvinna och VD för ett företag. För hundra år sedan hade många höjt frågande på ögonbrynen. Idag är vi i ett annat läge, tack och lov.
Ja, jag är tacksam för vad kvinnor i generationer har kämpat för, för att komma dit vi är idag. Jag är övertygad om att en inkluderande arbetsmiljö med både det manliga och kvinnliga perspektivet ger bästa resultat vad gäller lösningar, kvalitet och lönsamhet.

Är det någon skillnad på manligt och kvinnligt ledarskap, skulle du säga?
Jag tror inte att det är någon större skillnad på manligt och kvinnligt ledarskap, det är i alla fall min personliga erfarenhet. Jag tror inte att kön påverkar individers lämplighet eller egenskaper som chef. Jag bedömer personer utifrån deras kompetens och ger alla lika rättigheter och möjligheter.

2013 öppnade Flex upp portarna för kontoret i Oslo. Till en början var Veronica ensam på plats i Oslo, men med ett nära samarbete med Flex Applications i Sverige. Idag har hon ett flertal medarbetare på plats, ett större kontor och affärerna går lysande.

Att arbeta med Flex i Norden har varit en spännande och lärorik resa och jag ser fram emot att fortsätta att vara en del av den resan framöver – Veronica Tjomsland, VD Flex International AS

Hur ser du på Flex Internationals resa fram till idag, Veronica?
– När vi startade upp Flex Applications i Norge visste vi att det fanns ett behov och intresse för våra produkter i hela Norden. Redan innan vi öppnade upp kontoret hade vi norska kunder som vi önskade kunna ge en bättre support och service genom lokal närvaro. Processen med att starta upp i ett nytt land kräver en hel del – kunskap om den nya marknaden, anpassning av produkterna och såklart lansering mot ett nytt kundsegment för att nå ut med varumärket. Veronica hade en del av strategin klar för sig redan från början:
– Vi var tidigt på utkik efter samarbetspartners som kunde hjälpa oss med att få ut våra produkter på den norska marknaden och inledde ett samarbete med revisions- och redovisningsbyrån BDO som varit mycket givande.

Veronica fortsätter:
– Under de år som vi har varit på plats i Norge har vi utökat vår personalstyrka med flera medarbetare som kan ge våra kunder support i hela Norden. Vi har idag ett konkurrenskraftigt nordiskt system och flera samarbetspartners.

Hur tänker du om framtiden för Flex International?
– Vår ambition är att fortsätta att skapa ökad tillväxt där vårt varumärke och position på både nya och befintliga marknader stärks och förtydligas. Som ett led i detta har vi även planer på att öppna kontor i Danmark och Finland, då detta efterfrågas av våra kunder. Vi ser att det är goda utsikter för ytterligare expansion. Flex har en stark position på hela den nordiska marknaden och det beror främst på att företaget har satsat på utvecklingen av ett komplett webbaserat personalsystem. Företaget var tidiga med att komma ut med det på marknaden. De senaste åren har Flex arbetat mycket med att anpassa systemen efter kundernas olika behov i Norge, Danmark och Finland, vilket har gett resultat.

Veronica förklarar vidare:
– Flex HRM är ett perfekt personalsystem för företag med verksamhet i flera nordiska länder, eftersom du kan hantera all personalinformation mellan bolagen i ett och samma system och få en översikt över hela koncernen. Veronica ser fram emot att fortsätta vara en del av resan med Flex International. Hon poängterar också att framgången är alla medarbetares förtjänst: – Jag skulle vilja passa på att ge en stor eloge till våra kompetenta och engagerade medarbetare som brinner för att utveckla Flex HRM till det system vi har idag och som gjort att vi har växt snabbt på den nordiska marknaden. Utan dem hade vi aldrig åstadkommit detta!

Internationella kvinnodagen. Vi uppmärksammar Veronica Tjomsland, VD på Flex International AS.
Veronica har anammat den norska gå-på-tur-kulturen och älskar fjällen och naturen. Här på en fyradagars cykeltur längs Rallarvegen i somras. Bilden är tagen i Haugastøl i Hardangervidda nationalpark.

Relaterade inlägg