Kommer AI ta över våra jobb?

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Kommer AI ta över våra jobb?</span>

Smarta högtalare och självkörande bilar. Intelligenta system som fixar allt från bokföringen till att upptäcka sjukdomar. Och nu senast en chatbot som både kan skriva texter och ge kompetenta svar på allt du vill veta… AI är på allas läppar nu. Men hur påverkas egentligen arbetslivet av denna hajpade teknologi? Vilka är dess användningsområden inom HR? Och kommer AI ta över våra jobb nu?

Så kan vi dra nytta av AI i arbetslivet

Tänk dig en kollega som aldrig behöver ta en sjukdag. Alla tråkiga och enformiga arbetsuppgifter tar han sig an utan att klaga. Ja, han har helt enkelt aldrig en dålig dag på jobbet utan fortsätter bara att outtröttligt leverera 24/7. Det är just detta som är den stora styrkan med AI: att den kan utföra alla monotona, repetitiva och tidskrävande arbetsmoment åt oss, utan att någonsin tröttna eller tappa fokus. Vinsterna är tydliga: vi får en effektivare och säkrare arbetsdag med mindre risk för manuella fel och misstag.

Genom att bli av med krånglig administration kan vi dessutom spara en massa tid och resurser – tid och resurser som vi istället kan lägga på mer stimulerande och värdeskapande uppgifter. Sist men inte minst: AI har dessutom visar sig vara överlägset oss människor när det gäller att processa och analysera stora datamängder. I princip kan vi mata AI-systemen med vilka data som helst, och de kommer blixtsnabbt att kunna identifiera mönster och dra avancerade slutsatser. Med andra ord är AI väldigt användbart i alla sammanhang där vi behöver fatta snabba beslut, utföra komplexa beräkningar och göra prognoser på ett sätt som människan varken skulle hinna med eller rent fysiskt klara av.

Fyra användningsområden för AI inom HR

Att AI har kommit för att stanna råder det alltså knappast några tvivel om. Mycket tyder också på att maskininlärning, robotisering och annan AI-teknik på sikt kommer att påverka alla typer av verksamheter och branscher – så även HR-området. Men vad innebär då detta på ett mer konkret plan? Här har vi ringat in fyra praktiska tillämpningar väl värda att hålla ögonen på när vi pratar AI och automatisering inom HR:

  1. Chatbots som svarar på vanliga frågor och guidar nya medarbetare rätt i onboardingprocessen.
  2. Verktyg som hjälper rekryterare att sålla fram relevant information ur CV:s och chatbots i test- och intervjusammanhang.
  3. Olika tekniker för att mäta medarbetarnas engagemang och för att ge beröm och motivation genom individanpassad feedback – en viktig del i en lyckad medarbetarresa.
  4. Automatiserad hantering av tidrapporter, reseräkningar och löneprocesser, där systemen ”lär sig” användarens beteende, identifierar återkommande mönster och varnar för misstänkta avvikelser.

Läs mer: AI möter HR – vilka är möjligheterna?

Chat GPT – AI-snackisen som väcker både fascination och farhågor

AI är knappast ett nytt fenomen – tekniken har funnits som en naturlig del av både våra privatliv och arbetsliv ett bra tag nu. Hösten 2022 skedde dock något avgörande: en ny AI-tjänst släpptes som var gratis och tillgänglig för vem som helst att använda. Ja, vi pratar förstås om den stora AI-snackisen Chat GPT från bolaget Open AI. Roboten som kan leverera uttömmande svar på i princip allt du frågar den om och på några sekunder genererar högkvalitativa texter av alla de slag har på kort tid tagit världen med storm.

Sedan lanseringen av Chat GPT (och liknande tjänster inom så kallad generativ AI) har också diskussionen om vilka yrkesgrupper som skulle kunna ligga illa till fått förnyad aktualitet. Konstnärer, journalister, filmkreatörer och programmerare – det är några exempel på yrken som har lyfts fram som extra hotade av Chat GPT och liknande AI-tjänster. Men hur kommer AI att påverka jobben i stort? Mer om det här nedan!

Nyfiken på de nya AI-tjänsterna? Här kan du själv testa dem: Chat GPT – Chatta och skapa texter Dall E – Generera bilder utifrån texter

Vad händer med jobben?

Ja, vad kan vi förvänta oss framöver? Bör vi kanske alla vara oroliga för våra jobb när AI gör sitt intåg? Först och främst kan det vara bra att ha följande i åtanke: att ny teknik ritar om spelreglerna på arbetsmarknaden är knappast något nytt – det gjorde även datoriseringen och dessförinnan industrialiseringen. Men vad vi har sett genom historien är att antalet arbetstillfällen totalt sett inte har minskat. Snarare tvärtom. För samtidigt som tekniken har gjort att arbetsuppgifter har kunnat rationaliseras bort, ja då har den också lett till att en massa nya jobb har skapats. Faktum är att experter som har räknat på det har kommit fram till att AI under de närmaste åren kommer att skapa nästan dubbelt så många jobb som den kommer att ersätta.

AI + människa = sant

Till sist, finns det då några jobb som kommer att påverkas av AI i mindre utsträckning än andra? Ja, de allra flesta experter är eniga om att det finns vissa områden där AI (hur kompetent den än kan tänkas bli) inte kommer att kunna konkurrera med oss människor. Man talar då framförallt om yrken som involverar många mänskliga interaktioner och kräver egenskaper som kreativitet, flexibilitet, empati, sunt förnuft och kritiskt tänkande. Därför siar många också om att det är just dessa mjuka sociala egenskaper som kommer att bli extra eftertraktade på framtidens arbetsmarknad. Med andra ord: att vi blir arbetslösa när AI gör sitt intåg är ett väl drastiskt scenario.

Vad vi däremot kan förvänta oss är att våra arbetsuppgifter framöver kommer att skifta karaktär. Låt oss ta läkaryrket som ett exempel. Här kommer AI att kunna vara (och är redan idag) en perfekt assistent när det exempelvis kommer till att analysera röntgenplåtar med stor träffsäkerhet. Allt det andra – som att fastställa en diagnos och ta beslut om behandling i samråd med patienten – ja det kommer dock fortfarande med stor sannolikhet att ligga kvar i människans händer. Slutsats: I en ideal värld låter vi inte AI ersätta människan. Istället använder vi AI som ett hjälpmedel och komplement till våra unika mänskliga förmågor – så att vi kan lägga vår tid och vårt fokus på rätt saker.

Vi var nyfikna på vad Chat GPT själv hade att säga i frågan ”Kommer AI ta över våra jobb?”. Här kan du se dess svar (som kom inom loppet av några sekunder):

Automatisering och innovation i fokus i personalsystemet Flex HRM

Här på Flex Applications ser vi en stor potential i AI och andra typer av automatisering som ett sätt att underlätta alla de utmaningar som hör löne- och HR-arbetet till. Som systemleverantör med innovation och användarvänlighet i fokus lägger vi ständigt till nya intelligenta funktioner, smidiga arbetsflöden och smarta integrationer mellan ditt personalsystem och dina andra favoritsystem. Målet? En trevligare och smidigare arbetsdag där du och dina kollegor kan lägga mindre tid på administration och mer tid på det som känns mest värdefullt – som att vårda era affärer och era medarbetare. Läs gärna mer om vårt webbaserade personalsystem Flex HRM eller kontakta oss så berättar vi mer!

Relaterade inlägg