Bättre balans mellan jobb och fritid – fem tips

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Bättre balans mellan jobb och fritid – fem tips</span>

Hinna med familj, vänner och träning. Samtidigt leverera på jobbet, hålla deadlines och ställa upp för kollegorna – men se upp för frestelsen att jobba i kapp på kvällar och helger. Att skapa balans mellan jobb och fritid är en utmaning, inte minst för den som jobbar helt eller delvis på distans. Hur bör du som chef agera för att ge dina medarbetare de bästa förutsättningarna? Och vad kan du som enskild anställd tänka på? Vi guidar dig!

Att lyckas balansera jobb och fritid – det som med ett lite tjusigare begrepp brukar kallas work-life balance – är ett ämne som kommit att diskuteras alltmer flitigt på senare tid, inte minst i takt med att digitaliseringen har gjort det möjligt att jobba i princip när och varsomhelst. Work-life balance handlar helt enkelt om att satsa på ett hållbart sätt att jobba, så att vår tid och energi räcker till för alla delar av livet. En bra balans mellan jobb och fritid minskar risken för stress, utmattning och sjukskrivning bland medarbetarna.

Samtidigt ses satsningar på en god balans också som en viktig del av ett attraktivt arbetsgivarvarumärke – så pass viktig att det hamnar i topp på listan över det vi svenskar värdesätter mest när vi väljer arbetsgivare. Med det sagt, vad kan då du och dina kollegor göra för att fixa den viktiga balansakten? Här bjuder vi på våra bästa tips för både chef och anställd.

Fem tips för bättre balans mellan jobb och fritid

 1. Lyhört ledarskap
  Som chef spelar du en viktig roll när det gäller att ge dina medarbetare verktyg för att hitta en fungerande balans mellan jobb och fritid. Faktum är att forskningen visar att just ett lyhört och kommunikativt ledarskap – där chefen ger stöd med struktur, ramar och prioriteringar – kan vara helt avgörande för hur medarbetaren upplever sin arbetssituation.

  Några konkreta tips till dig som chef:

  - Arbeta för en kultur av öppenhet och dialog där medarbetarna uppmuntras att berätta om hur det går för dem, särskilt om de upplever svårigheter på jobbet eller om det finns speciella omständigheter i familjelivet som inverkar på arbetssituationen.

  - Var vaksam på hur mycket medarbetarna jobbar och vidta åtgärder om det finns risk för stress och överbelastning.

  - Sitter ni utspridda och har sällan möjlighet att ses spontant vid kaffeautomaten eller i korridoren? Satsa på regelbundna avstämningar via chatt och telefon-/videmöten i stället, där ni checkar av med varandra hur ni mår och hur det går.

  - Se till att ni har gemensamma (och rimliga) förväntningar kring vilka uppgifter som ska utföras, på vilken tid och vem som ansvarar för vad. Hjälp medarbetarna att prioritera bland arbetsuppgifter om det är mycket på att-göra-listan. Att ge tydliga ramar (utan att för den skull detaljstyra) minskar risken för stress och osund arbetsbelastning.

 2. Flexibilitet och hänsyn till medarbetarnas önskemål
  I forskningen kring arbetsmiljö betonas ofta medarbetarnas inflytande över den egna arbetssituationen som en framgångsfaktor för trivsel och en hållbar balans mellan jobb och fritid. Det handlar helt enkelt om att ge de anställda lite friare ramar att lägga upp sin arbetsdag på det sätt som passar dem – i den mån verksamheten tillåter det. Flextid är exempelvis ett sätt att underlätta vardagspusslet och en populär förmån på många arbetsplatser.

  Kanske går det också att skapa individanpassade lösningar för var jobbet ska utföras? Vissa vill kanske helt jobba på kontoret. För andra passar hemmajobb som handen i handsken, medan andra föredrar att kombinera de båda. Med en lyhördhet för varje medarbetares önskemål och även yttre förutsättningar, såsom boende- och familjesituation, skapas de bästa förutsättningarna för en hållbar balans mellan jobb och fritid.

 3. Gemensamma spelregler för mejl och telefonsamtal
  Ringa ett jobbsamtal på frukosten, passa på att svara på mejl vid hämtning på förskolan, skriva färdigt den där rapporten på söndagskvällen… Tenderar du ofta att ströjobba när mobilen och laptopen alltid finns nära till hands? Flexibiliteten är ett mynt med två sidor. Å ena sidan ger den som sagt en frihet när det gäller att jonglera vardagslivets alla måsten. Å andra sidan kommer den med risken att vi jobbar lite hela tiden och överallt – på ett sätt som äventyrar vår välbehövliga återhämtning. För en god balans mellan jobb och fritid är det därför viktigt att vi sätter fungerande gränser för hur och när vi finns tillgängliga.

  Kanske har du och dina kollegor möjlighet att helt och hållet stänga ner datorn, sätta telefonen på ljudlös och stänga av mejlaviseringar utanför ordinarie kontorstid? Om inte, se till att i alla fall diskutera igenom de normer och förväntningar (uttalade och outtalade) som finns gällande nåbarhet. I vilka situationer är det OK att ringa eller mejla om jobbrelaterade ärenden på kvällar, morgnar och helger? Vilka svarstider är rimliga vid olika typer av ärenden? Vad gäller under semesterperioder?

 4. Öka er kunskap och medvetenhet
  Att fixa den där glasklara uppdelningen mellan jobb och privatliv är som sagt lättare sagt än gjort – inte minst när arbetsplatsen i allt större utsträckning flyttat in i våra hem rent fysiskt. Och faktum är att i vilken mån vi egentligen vill hålla de två sfärerna åtskilda eller låta dem flyta ihop, ja det är också något ganska individuellt. Forskare har identifierat så många som sju olika sätt, eller typer, när det gäller hur vi väljer att hantera gränserna mellan jobb och privatliv.

  Är du en tidsseparerare eller kanske en privatlivsintegrerare? Här kan du ta reda på vilken typ som stämmer in bäst på dig.

  Ett viktigt led i ett aktivt arbete för en hållbar balans mellan jobb och fritid är just att bli medvetna om och diskutera hur du och ditt team fungerar. Vilka konkreta strategier och metoder fungerar för er? Se till exempel till att lyfta frågor om gränsdragning, balans och återhämtning på medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar.

 5. Strategier för hybrid- och hemmajobbaren – promenera ”till jobbet” och skapa en jobbzon hemma
  Jobbar du (delvis) hemifrån? Är du en av dem som känner att du vill upprätthålla (åtminstone någotsånär) tydliga gränser mellan jobbet och det privata? Här är några strategier som kan hjälpa dig med balansen mellan jobb och fritid:

  - Håll dig till dina vanliga tider och rutiner. Många upplever att det blir lättare att ”slå på och av jobbläget” genom att behålla ungefär samma rutiner som om de hade gått till sin fysiska arbetsplats. Det kan till exempel handla om att gå upp i vanlig tid, klä på sig sina vanliga jobbkläder och att hålla sig till ungefär samma start- och sluttider på dagen. Glöm inte heller att ta dina vanliga lunchraster och pauser.

  – Skapa en jobbzon hemma, alltså en särskild plats i hemmet där du jobbar och förvarar dator och jobbmaterial. Undvik om möjligt att sitta i sängen eller soffan eftersom det är platser hjärnan förknippar med vila och fritid.

  – Glöm inte bort att röra på dig! Kanske satsa på en kort promenad på lunchen, eller till och från hemmakontoret på morgonen och eftermiddagen? Förutom att du får motion hjälper det dig också att checka in och ut från jobbet mentalt.

  – Se till att du jobbar disciplinerat när du väl har startat arbetsdagen. Genom att ge dig själv de bästa förutsättningarna att bocka av dagens att-göra-lista behöver du inte känna att du måste kompensera med extrajobb på kvällen eller helgen. Försök till exempel (hur svårt det än är) att motstå frestelsen att ta tag i tvätten eller disken under arbetstid. Sådana sysslor sparar du helt enkelt till din lediga tid.

  – Boka in fritidsaktiviteter i din kalender som ”tvingar” dig ifrån hemmakontoret. Det kan vara träning, en walk-and-talk med vänner eller en filmkväll med familjen – hitta det som ger just dig återhämtning!

Bättre balans mellan jobb och fritid – här är verktygen som hjälper er på vägen

En bra balans mellan jobb och fritid – utan osund stress och alltför långa arbetsdagar – är något som kräver långsiktiga insatser, en stor medvetenhet och en ständig dialog på arbetsplatsen. Under tiden kan det vara bra att veta att det finns smarta hjälpmedel att ta stöd av längs vägen. Vårt webbaserade HRM-system, till exempel, erbjuder smarta funktioner som ger perfekt överblick, minimerar krånglig administration och underlättar tidspusslet för såväl rapporterande medarbetare som chef och administratör.

Våra verktyg för tid- och projektrapportering hjälper dig att hålla stenkoll på arbetstiderna, inklusive flex, vab, komp och övertid, och att säkerställa att era timmar läggs på rätt saker. HR-ansvarig och chef har dessutom tillgång till en användarvänlig dashboard som gör det enkelt att bevaka sjukfrånvaro, personalomsättning, övertid och andra kritiska nyckeltal – för att kunna vidta rätt åtgärder i rätt tid.

Vill du veta mer om hur vår helhetslösning kan bidra till en smartare och mer hållbar arbetsdag? Välkommen att kontakta oss!

Relaterade inlägg