Anställa sommarvikarier – 8 saker att tänka på

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Anställa sommarvikarier – 8 saker att tänka på</span>

Är sommarpersonalen säkrad inför årets varmaste månader? Även om det är ett tag kvar till semesterperioden kan det ändå vara läge att börja fundera på hur arbetsstyrkan ska se ut under sommarmånaderna. För att underlätta processen har vi tittat närmare på vad som gäller vid anställning av sommarvikarier – här kommer åtta viktiga saker att tänka på för dig som arbetsgivare.

 1. Vad gäller när man skriver anställningsavtal för sommarvikarier?
  Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) ska det finnas anställningsavtal för alla typer av anställningar. Detta gäller alltså även vid anställning av extrapersonal; att skriva avtal ger en trygghet både till dig som arbetsgivare och till nya medarbetare, eftersom det då står svart på vitt vad som är era respektive skyldigheter och rättigheter. Anställningsavtalet ska bland annat innehålla namn på arbetstagaren och företaget, anställningsform, information om eventuellt kollektivavtal, uppgifter om lön och semesterdagar, uppsägningstid och anställningsperiod.

  Här hittar du en detaljerad beskrivning av vad som ska ingå i avtalet.

 2. Förändrade regler för information till anställda
  Från och med 1 oktober 2022 gäller skärpta regler för skriftlig information till nyanställda. Förändringarna innebär bland annat att arbetsgivare måste lämna mer information, snabbare och till fler grupper av anställda än tidigare. Även anställningar som är kortare än tre veckor omfattas av kraven, så reglerna gäller vare sig du anställer sommarvikarier för hela sommaren eller för en kortare period.

  Den skriftliga informationen till nyanställda ska bland annat innehålla uppgifter om längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka samt vad som gäller för eventuell övertid/mertid och ersättning för sådant arbete. Utöver detta ska de anställda informeras om bland annat: – rätt till utbildning som tillhandahålls av arbetsgivaren – semesterrätt och betalda semesterdagar – arbetsgivaravgifter och skydd för social trygghet – bestämmelser som arbetsgivaren och arbetstagaren ska följa om någon part vill avsluta anställningsförhållandet.

 3. Koll på kollektivavtalet
  Det är kollektivavtalet som reglerar vilka villkor som gäller för din extrapersonal, så det är viktigt att du håller koll på vad som står där. Om inget kollektivavtal finns så gäller lagarna för arbete i Sverige, det vill säga LAS, semesterlagen, sjuklönelagen och arbetstidslagen.

 4. Anställningsformer för sommarvikarier
  Två vanliga anställningsformer som brukar användas vid anställning av extrapersonal är säsongsanställning eller särskild visstidsanställning (före detta allmän visstidsanställning). Båda dessa typer av anställningar ska vara tidsbegränsade, och vilken anställningsform du ska välja för dina sommarvikarier beror på vilken typ av jobb det är som ska utföras. Om jobbet endast utförs under en begränsad tid av året, som exempelvis vissa arbeten på turistorter, är det säsongsanställning som gäller. Annars gäller särskild visstidsanställning.

  Vad är skillnaden på allmän visstidsanställning och särskild visstidsanställning?
  Under 2022 genomfördes omfattande förändringar i LAS, och en viktig förändring var att anställningsformen allmän visstid (ALVA) från och med den 1 oktober 2022 har ersatts av särskild visstid (SÄVA). Skillnaden mellan allmän visstidsanställning och särskild visstidsanställning är att övergången till tillsvidareanställning förkortas: En särskild visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning redan efter 12 månader (allmän visstidsanställning gick över efter två år).

  Vad innebär då det i praktiken? Jo, det innebär att övergången till en tillsvidareanställning sker när den anställda har haft en särskild visstidsanställning, alternativt tidsbegränsade anställningar i rad (som exempelvis vikariat eller säsongsarbete) i sammanlagt mer än tolv månader under en femårsperiod – då omvandlas alltså anställningen till en tillsvidareanställning. Tänk på att även detta kan regleras av kollektivavtal, så var alltid noga med att checka av detta.

 5. Semesterersättning och sjuklön
  I Sverige har alla som arbetar och får lön har rätt till semesterersättning på minst 12 procent, och detta gäller också för dina sommarvikarier som jobbar under en kortare period. Det finns dock en skillnad för extrapersonal när det kommer till semesterersättning: En anställd som endast jobbar upp till tre månader har ingen skyldighet att ta ut semesterersättning i form av lediga dagar, utan kan istället välja att få den tillsammans med lönen.

  Hur funkar det då med sjuklön om din extrapersonal skulle bli krasslig? Jo, såhär: om anställningen är längre än en månad så har din extrapersonal rätt till sjuklön. Sjuklön gäller även i de fall där anställningen är kortare än en månad, men då ska den anställda ha jobbat i minst 14 dagar.

 6. Skattefritt belopp 2024
  Om någon av dina anställda tjänar mindre än ett visst belopp under ett år behöver de inte betala någon skatt. Beloppet varierar från år till år, och under 2024 är det skattefria beloppet enligt Skatteverket 24 238 kronor. Skulle du ha sommarvikarier som tjänar mindre än så under året behöver de alltså inte betala någon skatt. Du behöver också få ett intyg från den anställda att hen inte kommer att tjäna mer än den angivna beloppsgränsen, och du behöver då inte dra någon skatt från den anställdas lön.

 7. Arbetsgivaravgifter – vad gäller för sommarvikarier?
  Som arbetsgivare ska du betala arbetsgivaravgifter för alla anställda som tjänar mer än 1000 kronor under året. Full arbetsgivaravgift i Sverige är 31,42 procent på den bruttolön och de förmånsvärden som du betalar ut.

  Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga har upphört
  Tidigare fanns tillfälliga regler om sänkt arbetsgivaravgift för de som var födda 2000 – 2004. Från och med 1 januari 2024 upphörde dock nedsättningen för de som vid årets ingång fyllt 15 men inte 18 år. Fortsättningsvis ligger alltså arbetsgivaravgiften på 31,42 procent även för unga.

  Här kan du läsa mer om aktuella avgiftssatser för olika årtal.

 8. Anställa minderåriga sommarvikarier
  En person som inte fyllt 18 ännu räknas som minderårig. Eftersom det finns särskilda regler för både arbetstider och arbetsuppgifter för personal som är under 18 år, är det viktigt att du har koll på dessa om du anställer minderåriga sommarvikarier. Tänk också på att om du anställer en person som är under 16 år måste du ha ett skriftligt godkännande från vårdnadshavaren.

  Arbetsmiljöverket har sammanfattat utförlig information om vad som gäller här.

Vill du digitalisera och effektivisera hanteringen runt medarbetarresan?

Sommarjobbare eller fast anställda – i vårt HR-system Flex HRM Employee har vi satsat på att göra det så enkelt det bara går att hantera all administration som rör din personal. Fixa anställningsavtal och signeringar i några klick och skapa ett vattentätt samarbete kring onboardingen med digitala att-göra-listor och automatiska påminnelser så att inget viktigt missas.

Vill du veta mer om fördelarna? Då är du varmt välkommen att kontakta oss!

Relaterade inlägg