Flex informerar, Flex programvaror

Vill du effektivisera HR-arbetet? Upptäck nyheterna i Flex HRM Employee!

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Vill du effektivisera HR-arbetet? Upptäck nyheterna i Flex HRM Employee!</span>

Förändringar i samband med de nya LAS-reglerna, lönekartläggning och visselblåsarkoppling – det är mycket nytt som händer i det webbaserade HRM-systemet Flex HRM framöver. Vi bad Linda Tesell, Product Manager för Flex HRM Employee, berätta lite om höstens nyheter i systemet. Vi får också en kik in i framtiden och vad som är på gång under nästa år.

De nya LAS-reglerna trädde i kraft den 30 juni och började tillämpas i oktober 2022. Vad skulle du säga är det viktigaste som HR-ansvariga runt om i landet behöver ha koll på?

– De företag som har kollektivavtal bör kolla igenom dem! Ja, först och främst är det ju viktigt att veta vad de nya LAS-reglerna innebär. Men tänk också på att kollektivavtalen kan komma att uppdateras i och med nya LAS, och det som står där gäller ju ibland över lagen, säger Linda Tesell. Som HR-ansvarig bör du även se över företagets anställningsformer, berättar Linda.

– Sedan den 1 oktober tillämpas en ny anställningsform, där särskild visstidsanställning (SÄVA), kommer att ersätta allmän visstidsanställning (ALVA). Vi rekommenderar därför att våra kunder ser över sina anställningsformer för att ha koll på vilka medarbetare som har den gamla respektive nya anställningsformen.

Hanteras alla förändringar i Flex HRM?

– Nej, just nu hanteras turordning vid uppsägning. Men funktioner för rätt till tillsvidareanställning och turordning vid återanställning är på gång och kommer finnas tillgängliga för alla under 2023.

Kommande nyhet: lönekartläggning

Lönekartläggningen är en av de nya funktioner som kommer att finnas tillgängliga i Flex HRM Employee under 2023 – varför är den så efterlängtad tror du?

– Den är efterlängtad eftersom lönekartläggningen nu kommer vara en integrerad del av Flex HRM, vilket betyder att man inte behöver krångla med att förflytta data från ett system till ett annat. Vissa har ju inte ens systemstöd för det idag utan kör Excel eller motsvarande – för dem kommer hela processen bli mycket smidigare. De slipper jobba i olika system – och det är såklart både tids- och kostnadseffektivt. Systemet har alltså redan koll på allt åt dig, så när du vill göra en ny kartläggning kan du med ett knapptryck få tillgång till all information du behöver – alla anställda, deras löner – och rätt siffror på en gång! Du kan med andra ord fokusera helt och hållet på analysarbetet, och det sparar ju enormt mycket tid.

Det kommer också att vara enkelt att komma i gång för de som inte har ett system för lönekartläggning ännu:
– Vi skickar självklart med mallar för det här, för att man ska kunna komma i gång med ganska små medel, säger Linda.

Visselblåsarkoppling i samarbete med Qnister

I december 2021 fick vi en ny visselblåsarlag som ska göra det enklare och tryggare för anställda att slå larm om missförhållanden på arbetsplatsen. Flex HRM har byggt en visselblåsarkoppling i samarbete med Qnister – vad innebär den?

– Ja precis, det har vi gjort! Det här är alltså en extern rapporteringskanal som finns hos Qnister, så själva rapporteringen sker inte inne i HRM-systemet.

Det låter ju som en funktion i tiden med tanke på att större verksamheter måste ha en säker rapporteringskanal på plats sedan den 17 juli. Hur funkar det rent praktiskt?

– Har företaget denna modul så får användarna tillgång till en QR-kod som går direkt till Qnisters molnbaserade rapporteringsfunktion. Du kan enkelt skanna QR-koden med till exempel mobilen, och behöver inte klicka på någon länk – ingen kan alltså se att du har klickat dig in till Qnister och rapporteringsfunktionen. Vi ville göra det lätt för våra användare att hitta till rapporteringskanalen, förklarar Linda.

Läs mer om visselblåsarlagen.

Lönerevision och kurshantering på ett ännu smartare sätt

Till sist, är det något annat spännande på gång i Flex HRM Employee som du vill passa på att nämna?

– Ja, absolut! Vi vidareutvecklar bland annat lönerevisionen och förbättrar en del saker efter användarnas önskemål. Från och med april 2023 kommer våra användare kunna revidera lönetillägg direkt i lönerevisionen, vilket inte har varit möjligt förut. Dessutom kommer användarna kunna ha flera potter som är oberoende av varandra, säger Linda, och påpekar att även kompetenshanteringen utvecklas under 2023.

– En ny kurshantering är på gång, där arbetsgivare kommer att kunna boka in sin personal på kurser, och när en kurs är genomförd så uppdateras personalens kompetens automatiskt. Du kommer alltså kunna se kurser, kurstillfällen och vilka medarbetare som har genomfört kurserna. Det här ger en helt annan överblick över kompetensen i företaget, det kommer bli toppen! Linda berättar även att Flex HRM-användarna nu också kan använda Scrive som leverantör vid e-signering av HR-blanketter, en funktion som släppts redan nu under hösten.

Dags att digitalisera HR-arbetet? Varmt välkommen att kontakta våra experter så får du veta mer om fördelarna med vårt HR-system Flex HRM Employee.

Relaterade inlägg