Flex informerar

Fem viktiga HR-nyheter för dig som arbetsgivare 2022

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Fem viktiga HR-nyheter för dig som arbetsgivare 2022</span>

Krav på visselblåsarkanaler, mer i plånboken för den som vill plugga vidare och nya villkor kring anställning och uppsägning. Under sommaren och hösten 2022 har vi fått flera nya lagkrav och andra förändringar som påverkar dig som arbetsgivare. Vi guidar dig kring det viktigaste!

 1. Nya LAS-regler från den 1 oktober Efter många och långa förhandlingar är nu de nya reglerna i LAS (Lagen om Anställningsskydd) klubbade och klara. Här är de största förändringarna i korthet:

  - Nya turordningsregler: alla arbetsgivare oavsett storlek får nu undanta upp till tre anställda från ”sist in-först ut-principen” om någon behöver sägas upp på grund av arbetsbrist.

  - En ny anställningsform ”Särskild visstidsanställning” (SÄVA) införs som ersätter nuvarande anställningsform ”Allmän visstidsanställning” (AVA).

  - Skärpta villkor i samband med omreglering till lägre sysselsättningsgrad (så kallad hyvling). - Uppsägning på saklig grund ersätts av uppsägning av sakliga skäl.

  - Heltid blir norm, det vill säga heltidsanställning ska vara huvudregeln om inget annat avtalas mellan arbetsgivaren och den anställde.

  - Bemanningspersonal ska erbjudas en tillsvidareanställning om de varit inhyrda på samma ställe i minst 24 månader under en treårsperiod.

  - Uppstår en tvist om uppsägningen har medarbetaren inte längre rätt att vara kvar i tjänst under tvistetiden. De flesta av de nya reglerna trädde i kraft den 30 juni och ska tillämpas från och med den 1 oktober 2022.

  Här kan du läsa mer de nya LAS-reglerna och vad du som arbetsgivare behöver tänka på.

 2. Mer skriftlig information till anställda Nu är du som arbetsgivare skyldig att ge mer – och snabbare – information till nya medarbetare om sådant som rör deras anställning. Detta inom ramen för nya EU-regler, det så kallade Arbetsvillkorsdirektivet, som nu blir svensk lag. Den skärpta informationsskyldigheten gäller för alla typer av anställningar och innebär bland annat att företaget bör se över och uppdatera sina informationsrutiner, mallar för anställningsavtal och annan skriftlig dokumentation till anställda.

  Ändringarna trädde i kraft den 29 juni 2022. Redan existerande anställningar och anställningsavtal som har ingåtts före den 29 juni 2022 påverkas inte av de nya reglerna.


 3. Nytt omställningsstudiestöd – plugga med 80 procent av lönen
  I samband med de nya LAS-reglerna kom också ett åtgärdspaket som syftar till att främja kompetensutveckling och omställning för den som är mitt i arbetslivet. Bland annat införs ett helt nytt statligt studiestöd – omställningsstudiestödet – som innebär att du kommer kunna plugga med uppemot 80 procent av lönen under 44 veckor (förutsatt att du har jobbat i minst åtta år och vissa andra villkor är uppfyllda).

  Ansökan hos CSN öppnades den 1 oktober 2022 och gäller för studier som påbörjas från och med den 1 januari 2023.Med andra ord: förmånligare villkor väntar för den som är sugen på att plugga vidare. Som arbetsgivare kan det därför vara klokt att lägga upp en plan för hur ni ska hantera en eventuell ökad efterfrågan på studieledigheter i personalgruppen.

 4. Visselblåsarlagen – starkare skydd för den som larmar om missförhållanden
  Nu ska det ska bli enklare, tryggare och säkrare för anställda att slå larm om missförhållanden och oegentligheter på arbetsplatsen. Den nya visselblåsarlagen innebär bland annat att arbetsgivare med 50 anställda eller fler är skyldiga att erbjuda särskilda interna rapporteringskanaler för visselblåsning. Som anställd ska du kunna rapportera in ett ärende skriftligen, muntligen eller vid ett fysiskt möte. Det ska också finnas tydliga rutiner på arbetsplatsen för att följa upp ärenden och återkoppla till den som larmat.

  Lagen började gälla redan den 17 december 2021, men beroende på storlek har företag och organisationer olika lång tid på sig att införa sina visselblåsarkanaler. Arbetsgivare med minst 250 anställda och alla offentliga arbetsgivare med 50–249 anställda ska ha en rapporteringsfunktion på plats sedan den 17 juli år 2022. För privata arbetsgivare med 50–249 anställda är deadline först den 17 december 2023.

  Här kan du läsa mer om den nya visselblåsarlagen.

 5. Balansdirektivet – bättre balans i livet för föräldrar och anhörigvårdare Att göra det lättare att förena arbete och privatliv för föräldrar och de som behöver vårda närstående – det är syftet med det så kallade Balansdirektivet. Här är de största förändringarna att ha koll på:

  - Anställda som har små barn eller vårdar en nära anhörig har rätt att begära flexibla arbetsformer av sin arbetsgivare, till exempel distansarbete eller flexibel arbetstid.

  - Nya regler kring föräldrapenning: tidigare var det endast 90 dagar med föräldrapenning på sjukpenningnivå (den högsta nivån) som du inte kunde avstå till den andra föräldern. Nu kommer även 90 dagar på grundnivån att vara vikta för respektive förälder (det vill säga totalt 180 föräldradagar). Detta i syfte att göra uttaget mer jämlikt bland föräldrar med låg inkomst.

  De nya reglerna började i huvudsak gälla den 2 augusti 2022.

Trött på krångliga HR-processer? Digitala verktyg gör det lätt att göra rätt!

Jobbar du som chef eller HR-ansvarig? Att hantera all administration som hör medarbetarna till (och se till att allt blir rätt enligt regelverket) kan vara en riktig utmaning. Som tur är finns det flera smarta verktyg som gör jobbet både säkrare och smidigare.

Här kan du läsa mer om hur vårt HR-system Flex HRM Employee automatiserar bort krånglig administration under hela medarbetarresan.

Relaterade inlägg