Flex informerar

Ett nytt och säkrare nummer för identifikation

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Ett nytt och säkrare nummer för identifikation</span>

För att myndigheterna ska få bättre koll på folkbokföringen och minska risken för fel föreslås nu en ändring i lagen. Ett säkrare och mer användbart identitetsnummer föreslås komplettera samordningsnumret som finns idag. Samordningsnummer är en id-beteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige och som alltså inte har ett svenskt personnummer. Identitetsnumret är tänkt att fungera på i stort sett samma sätt som samordningsnumret, men det ska vara säkrare och mer som ett "riktigt" personnummer. Vi vet i dagsläget inte hur det här kommer påverka det dagliga arbetet på lönekontoren runt om i landet, men det troliga är att identitetsnumret kommer att användas vid redovisningar till Skatteverket. Vill du veta mer? Här finns utredningen i sin helhet och ett pressmeddelande kring frågan.

 

Fakta id-nummer

Samordningsnummer = Född år/Född månad/Född datum + 60

Förslag för identitetsnummer = Född år/Född månad + 70/Född datum + 60-xxxx, där de fyra sista siffrorna utgörs av ett tresiffrigt individnummer, som är udda för män och jämt för kvinnor, samt en kontrollsiffra. 

Om lagförslaget går igenom gäller det från den 1 januari 2023. 

 

 

Relaterade inlägg