Flex informerar, Pressmeddelanden

​Nytt samarbete mellan Flex Applications och Qnister förenklar hanteringen av visselblåsarärenden

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >​Nytt samarbete mellan Flex Applications och Qnister förenklar hanteringen av visselblåsarärenden</span>

En digital kanal för att larma om missförhållanden på arbetsplatsen som du når direkt via ditt personalsystem. Nu lanserar Flex Applications en integration till Qnister Whistle – en trygg och användarvänlig visselblåsartjänst som gör det enkelt för arbetsgivare att följa de nya lagkraven.

Är ditt företag redo för de nya reglerna kring visselblåsning? Den nya visselblåsarlagen trädde i kraft den 17 december 2021 och innebär att det ska bli tryggare och säkrare för anställda att slå larm om oegentligheter och missförhållanden på sin arbetsplats. Ett av de nya kraven är att alla arbetsgivare med fler än 50 anställda blir skyldiga att upprätta särskilda rapporteringskanaler för visselblåsning. Offentliga arbetsgivare och större privata arbetsgivare ska redan ha dessa kanaler på plats, och under 2023 kommer även mindre privata arbetsgivare att omfattas av kravet.

Qnister Whistle är en molntjänst skapad av jurister för att ta emot och hantera visselblåsarärenden i enlighet med visselblåsarlagen. Med den nya integrationen får Flex Applications kundföretag möjlighet att nå Qnisters rapporteringsfunktion direkt via personalsystemet Flex HRM.

Linda Tesell, Product Manager på Flex Applications, välkomnar det nya samarbetet:
– Många av våra kunder efterfrågar smidiga digitala tjänster för visselblåsning nu när kraven på området skärps, så det känns väldigt värdefullt att kunna koppla samman vårt personalsystem med Qnisters lösning. Lättillgängligheten är otroligt viktig och på det här sättet gör vi det riktigt enkelt för våra användare att hitta till rapporteringskanalen.

Trygghet och smidighet i fokus
Både rapportering och hantering av visselblåsarärenden sker helt anonymt för att säkerställa en trygg och säker process för den som vill larma. – Via startsidan i Flex HRM får användarna tillgång till en QR-kod som går direkt till Qnisters webbtjänst. Du behöver alltså inte skriva in webbadressen manuellt; det är bara att skanna koden med till exempel mobilen för att komma till rapporteringsfunktionen, förklarar Linda Tesell.

Om Qnister
Qnister grundades 2017 av juristerna Anna-Lena Isaksson och Emelie Terlinder, som såg ett behov av digitala verktyg för att förenkla regelefterlevnad för företag. Första verktyget som utvecklades var Qnister GDPR och 2021 kom Qnister Whistle som är ett visselblåsarsystem. Företaget är baserat i Jönköping och en del av Insatt Group.

Relaterade inlägg