Karin Svedberg


HR-konsult

Jag har arbetat som HR-konsult på Flex sedan hösten 2014. Innan dess jobbade jag på Stadium med allt från stämpelklockan till att räkna löner. Efter 16 år på Stadium gick jag vidare till Media Markt där jag bland annat arbetade med att införa system för bemanning och tidredovisning.

Arbetet som HR-konsult på Flex Applications innebär att jag sätter upp våra system utifrån kundens önskemål och behov. Som konsult så har man kundkontakt på plats hos kund eller genom uppkoppling ca fyra dagar i veckan.

Det roligaste med att jobba på Flex är variationen på arbetsuppgifter, mångfalden. Vi kartlägger, parametersätter, utbildar och stöttar kunden genom hela processen. Vi möter många olika slags kunder, en del vill vara med hela tiden medan andra vill ha utbildning i ett färdigt uppsatt system.

En viss utmaning i arbetet som HR-konsult kan vara att man är ensam ute hos kunden. Man har sitt nätverk av konsulter men ute hos kunden är man ensam. Det gäller att handskas med de olika situationer som man ställs inför. Som konsult måste du vara engagerad, positiv och ha förmågan att läsa av andra människor.

Jag stormtrivs att jobba som HR-konsult på Flex och kan rekommendera andra att söka!

Expertområde

KONTAKT