Luleå Energi: En av styrkorna med Flex HRM är att de är så flexibla att de går att anpassa efter olika branschspecifika behov

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Luleå Energi: En av styrkorna med Flex HRM är att de är så flexibla att de går att anpassa efter olika branschspecifika behov</span>

En av styrkorna med Flex Applications system är att de är så flexibla att de går att anpassa efter olika branschspecifika behov. Anneli Sjömark, vd på Luleå Energi, berättar varför de valde Flex HR-personalsystem.

Luleå Energi hade olika system för tid, lön och HR och var egentligen inte nöjda med något av dem. Tidrapporteringssystemet fungerade till exempel inte för skiftanställda som istället var tvungna att rapportera på papper.

– Flex kunde presentera en lösning för alla personalkategorier som var användarvänlig och modern. Nu har vi ett enda system som täcker alla våra behov, berättar Anneli.

Själva införandet underlättades av att Flex hade en projektledare och två konsulter på plats under hela perioden. De satt tillsammans med två lönehandläggare och en projektledare från Luleå Energi.

– När Flex kommer till kunden låser de inte in sig i ett rum och installerar systemet utan de utbildar. Flex hade dessutom en realistisk tidsplan med tydliga milstolpar vilket gjorde att systemet var i drift när vi önskade. Greger Bussler, Account Manager på Flex Applications, förklarar:

– Vi vill komma ifrån det traditionella sättet att försöka äga kunden genom att sälja konsulttider i all framtid. Kunden ska äga sitt system. De ska känna sig bekväma att göra ändringar i systemet från start eftersom de själva varit med under hela införandet. Anneli är mer än nöjd med det nya personalsystemet. Den responsiva designen och den digitala instämplingen gör det enkelt att använda oavsett var man befinner sig.

– Ofta kan det bli problem när man byter system, men vi fick bra instruktioner och i Flex HRM är det självinstruerande hur man tidrapporterar. De anställda reagerade positivt och det gick mycket lättare än de trodde att byta system. Vi kan verkligen rekommendera Flex till andra energibolag, avslutar Anneli.

När Flex kommer till kunden låser de inte in sig i ett rum och installerar systemet utan de utbildar.

Om Flex HRM Flex HRM är ett webbaserat och plattformsoberoende system som lätt kan skräddarsys utifrån kundens behov. Systemet innehåller följande: Plan, Time, Travel, Employee, Payroll.

Några av fördelarna med Flex HRM:

  • Systemet skickar automatiska påminnelser om attestering och klarmarkering. 

  • Schemaläggning visar tillgängliga medarbetare med hänsyn till arbetstidslagen och kompetensprofilen. Bemanning kan ske automatiskt eller via SMS-förfrågan till vald grupp.

  • Ledighetsansökan, anmälan om VAB, sjukanmälan med mera, kan göras direkt i systemet av den anställde själv.

  • Systemet erbjuder traktamentesberäkning, kontering av reseräkningar och möjlighet att knyta poster till kund och projekt.

  • Kvitton fotograferas och hamnar direkt i den anställdes digitala bibliotek.

  • Bilanvändning: systemet registrerar trängselskatt och räknar ut sträckan om man anger start- och slutpunkt. • Allt som går att göra via webben går också att göra direkt i mobilen.

  • Klargörande grafik i form av tydliga grafer och diagram.

  • Finns som molntjänst, vilket 80 procent av kunderna väljer.

Flex kunde presentera en lösning för alla personalkategorier som var användarvänlig och modern. Nu har vi ett enda system som täcker alla våra behov

 

Relaterade inlägg