Onboarding

 

business-handshake-scaled

Med onboarding menas processen i samband med att företaget tar emot en ny medarbetare.

Här ingår exempelvis presentation av företaget, dess organisation och värdegrund, introduktion av kollegor, utbildning och handledning kring arbetsuppgifter, utlämning av nycklar, iordningsställande av användarkonton och datorutrustning samt registrering av den anställdes person- och anställningsuppgifter hos lönekontoret med mera.
 

Motsvarande process i samband med att en anställd slutar kallas offboarding.  
Flera av de moderna HR-systemen erbjuder verktyg för digital onboarding som via t.ex. digitala checklistor och påminnelser hjälper de inblandade att effektivisera och kvalitetssäkra onboardingprocessen.