Offboarding

En strukturerad offboarding är viktig för ett lyckat avslut.

Offboarding kallas processen som sker i samband med att en anställd lämnar organisationen.

Offboarding kallas processen som sker i samband med att en anställd lämnar organisationen och innefattar aktiviteter som exempelvis information till kollegor, återlämnande av utrustning, avgångssamtal och kunskapsöverföring/överlämning till kollegor och eventuella ersättare. En välstrukturerad offboarding är viktig för ett lyckat avslut och för att medarbetaren även i fortsättningen ska vara en bra ambassadör för företaget.

I många av de moderna HR-systemen erbjuds stöd för en strukturerad offboardingprocess med hjälp av bland annat digitala checklistor och påminnelser. Här nedan följer några saker som kan vara bra att tänka på gällande offboarding:

  • Detaljer kring slutdatum, överlämning osv. En del praktiska frågetecken behöver rätas ut i samband med offboarding. Hur lång uppsägningstid har personen, hur ska kvarvarande semester hanteras, när och hur ska arbetsutrustning lämnas in osv.
  • Avslutssamtal där man som arbetsgivare är öppen för att uppmuntra både positiv och negativ feedback.
  • Medarbetarens upplevelse. Vad tidigare medarbetare tyckte om sin sista tid på företaget är såklart en viktig del i offboarding. Kolla till exempel upp vilka möten och utbildningar som den anställde verkligen behöver delta i och vilka som inte är nödvändiga.
  • Kunskapsöverföring. Det här kan i vissa fall bli krångligt, om ersättare inte finns på plats när personen slutar. Se till att använda sista tiden till att säkerställa att viktig kunskap inte går förlorad med medarbetaren.
  • Sista intrycket - avtackningen. Här är det viktigt att känna av vad det är för person som ska avtackas. Alla tycker inte om att stå i centrum i en stor möteslokal och förväntas hålla något tack-tal. Gör det diskret om det behövs, men en avtackning för att visa att man har uppskattat medarbetarens tid på företaget ska vara en självklarhet i företagets offboarding.

Läs även om onboarding, som är motsvarande process när en medarbetare påbörjar sin anställning på företaget.