Vill ditt företag framtidssäkra lönehanteringen? Lär känna Flex HRM Payroll!

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Vill ditt företag framtidssäkra lönehanteringen? Lär känna Flex HRM Payroll!</span>

Hur effektiv är lönehanteringen på ditt företag? Vill ni automatisera bort manuell hantering och pappersjobb – och frigöra tid för mer meningsfulla uppgifter? Skulle det kännas tryggt att jobba med ett system som är rustat för både dagens och morgondagens utmaningar? Lär känna det webbaserade lönesystemet Flex HRM Payroll!

Rickard Israelsson är Product Manager och ansvarig för utvecklingen av Flex HRM Payroll, den nya generationens lönesystem och den sista pusselbiten i Flex kompletta helhetslösning på webben. Vi tog en pratstund med honom för att ta reda på mer om var systemet befinner sig idag – och vad som väntar i framtiden.

Rickard, det har nu gått några år sedan Flex HRM Payroll lanserades 2017. Vad är aktuell status för systemet just nu?

– Nu håller vi på att bygga in fler funktioner och bättre stöd för framför allt stora företag som har ett behov av att minska manuella moment. Vi arbetar också med specialanpassningar för olika slags branscher, där man har behov av vissa speciella funktioner i ett lönesystem som ett komplement till alla grundfunktioner.

Hur många kunder använder Flex HRM Payroll idag?

– Vi har idag ca 120 kunder, varav några är löneservicebyråer som kör löner för flera företag, och vi ser en stark tillströmning av nya kunder hela tiden. Många av våra kunder är tjänstemannaföretag i den privata sektorn, men också en hel del inom industri och energi. De flesta kunder är medelstora eller stora företag, och vi har ett flertal kunder som betalar ut löner för mer än 1 000 personer i månaden.

Hur ser planerna för den framtida utvecklingen ut?

– Förutom en del nödvändiga saker, som anpassningar till nya bankfilsformat för utbetalning och nya pensionsavtal, satsar vi mycket på olika former av automatisering av löneprocessen, så kallad payroll automation.

Payroll automation låter spännande, vad innebär det mer konkret?

– Kort förklarat handlar det om att ta bort manuella och repetitiva moment och göra det tydligare och enklare att sköta månadsprocessen kring löneutbetalningar, från start till mål. Exempelvis lägger vi mycket fokus på bevakningar där systemet hjälper dig som löneexpert att fånga upp olika avvikelser som behöver kontrolleras. Jobbet blir enklare och tryggare och du kan lägga din tid på mer meningsfulla arbetsuppgifter snarare än att sitta och leta efter fel.

Nyligen släpptes stöd för ATK/ATF i Flex HRM Payroll? Kan du berätta lite mer om det?

– Arbetstidskonto (ATK) och Arbetstidsförkortning (ATF) är kollektivavtalade lösningar som syftar till att minska livsarbetstiden. Reglerna påminner lite om semesterberäkning och kan vara ganska komplicerade att hantera utan ett bra systemstöd. Här har vi strävat efter att förenkla administrationen i alla de moment som behöver checkas av under året. Bland annat har vi byggt in en funktion som låter den anställde själv göra sitt val gällande hur intjänade pengar eller intjänade timmar ska hanteras direkt i systemet. Administratören slipper på så sätt allt krångel med pappersblanketter och uppgifter som måste knappas in manuellt.

Om jag idag använder Windows-systemet Flex Lön, vilka likheter och skillnader kan jag förvänta mig i Flex HRM Payroll?

– Är man van att jobba med Flex Lön kommer man känna igen sig mycket i Flex HRM Payroll. Alla de grundläggande bitarna med exempelvis löneartsregister och själva löneberedningen fungerar på samma sätt, men vi har också passat på att skruva på alla funktioner för att göra dem mer användarvänliga och framtidssäkrade. Några exempel på sådant vi optimerat är till exempel pensionsrapportering, lönestatistiker och olika årsrutiner såsom ATK/ATF. I Flex HRM Payroll kan du också datumstyra fler uppgifter, såsom byte av personalkategori och hemkontering.

Till sist, för de som funderar på om Flex HRM Payroll är rätt lösning för sitt företag, har du några tips och råd?

– Kontakta våra experter på säljavdelningen, så hjälper de er att ringa in de funktioner ni använder idag. Tillsammans kan vi då säkerställa att Flex HRM Payroll matchar just era krav och behov. För dig som använder Flex Lön kan det hända att det finns någon funktion i det systemet som saknas eller är under utveckling i Flex HRM Payroll. Det man kan tänka på då är att avgöra hur mycket extra manuell hantering detta innebär per månad. Om ni idag använder någon annan del av Flex HRM, men inte HRM Payroll, då kan ni ändå spara tid på att få ett helintegrerat system där man slipper lägga in personuppgifter i olika system.

Jag vill veta mer! Har du några frågor till oss? Eller är du kanske redan nu redo för en personlig visning av Flex HRM Payroll utifrån just ditt företags behov? Varmt välkommen att kontakta våra experter!

Relaterade inlägg