Självledarskap – hur går det till?

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Självledarskap – hur går det till?</span>

Självledarskap är inget nytt begrepp – ändå pratas det om självledarskap lite överallt just nu. Så vad innebär det egentligen, och vad är det som gör att denna typ av ledarskap har blivit allt mer populär?

En mejlkorg som svämmar över. En kalender som ständigt fylls på med möten. Otaliga uppgifter och problem som ska slutföras och lösas. Och när de väl är avklarade så finns det alltid en stadig tillströmning av fler uppgifter som måste tas tag i. Känns det igen?

När arbetsuppgifterna hopar sig är det lätt att växla upp och börja springa ännu fortare för att hinna med allt som ska göras. Och en tempoökning kan absolut vara en bra tillfällig lösning – i många yrken är det dessutom nödvändigt för att jobbet och arbetsdagen ska fungera. I längden kan det dock bli både överväldigande och ganska tungt att springa hela tiden. Vi tenderar också att tappa motivationen efter ett tag, när vi märker att sprintloppet aldrig riktigt verkar ta slut.

Alla behöver vi stanna upp, reflektera och fundera på vart vi faktiskt är på väg. Och kollegorna, vart är de på väg? Springer vi ens åt samma håll just nu? Och, finns det kanske något vi kan ändra på i våra rutiner för att arbetssituationen ska bli mer hållbar? Det är här självledarskap kommer in i bilden.

Vad är självledarskap?

Självledarskap innebär, som namnet antyder, att du själv tar ett större ansvar för att styra ditt arbete och din utveckling. Genom att planera och organisera din arbetsvardag och lära dig att prioritera på rätt sätt kan du alltså bli mer självgående. Detta har i sin tur flera trevliga fördelar då det kan öka din personliga utveckling, din motivation, ditt engagemang och din prestationsförmåga. Inte nog med det – även du som chef och företaget i stort har mycket att vinna på självledarskapet: ni blir mer effektiva och konkurrenskraftiga samtidigt som det kan göra att stressnivåerna sjunker på arbetsplatsen – en win-win för alla parter, helt enkelt. Men! Självledarskap kommer såklart inte bara av sig självt, utan det krävs eftertanke och en viss insikt i vad det går ut på för att det ska funka för alla inblandade.

Så, hur börjar man då med självledarskap i ett team, på en arbetsplats eller i en organisation? Här kommer några saker både chef och medarbetare kan tänka på när det är dags att utveckla självledarskapet på arbetsplatsen.

Vad funkar och vad funkar inte?

Hur kan jag förändra det jag inte är nöjd med? Vilka är mina styrkor, och får jag använda dem på bästa sätt som det ser ut nu? Vilka är mina svagheter? Vad skulle jag vilja göra mer eller mindre av för att bli mer motiverad? Att stanna upp, reflektera och fundera på vad i vår arbetsvardag som fungerar som det ska, men framförallt vad som inte fungerar – det är en av nycklarna till självledarskap.

Prioritera med eftertanke

Har ni koll på era mål, kortsiktiga och långsiktiga? Bra! Att ha en tydlig bild av vart man ska och när gör det mycket enklare att prioritera rätt. En av grundstenarna för ett effektivt självledarskap är att du som chef tydligt kommunicerar både organisationens och dina mål och förväntningar: medarbetare som vet vad som är målet och vad som förväntas av dem har lättare att anamma självledarskap.

Få koll på stressnivåerna

Hur är stressnivåerna på jobbet? Är arbetssituationen hållbar, inte bara från dag till dag men också över en längre tid? Hur ser det ut för kollegorna? Genom att kontinuerligt ställa sig dessa frågor och fundera på om det är något som behöver förändras för att få en mer hållbar arbetssituation blir det enklare att motverka negativ stress. Ni får på så sätt en bättre överblick och kan dessutom avsätta tid för återhämtning.

Större frihet = ökad motivation

Har du påbörjat rapporten som ska in nästa vecka? Har du skickat det där mejlet? Ringde du den där kunden? En grundförutsättning när det kommer till självledarskap är att du som chef vågar lita på att dina medarbetare gör jobbet, även när du inte är med och leder arbetet. Att som chef släppa en del av ansvaret till sina medarbetare kan vara svårt till en början, men med större personligt ansvar och frihet att lägga upp arbetet som de själva vill kommer också medarbetarnas motivation att öka.

Som chef är det dock viktigt att tänka på att att din uppgift i ett team som arbetar med självledarskap inte innebär mindre jobb – tvärtom blir det ännu viktigare att finnas tillgänglig för stöttning och feedback, att sätta upp tydliga mål och kommunicera dina och organisationens förväntningar.

Självledarskap – tre konkreta tips

Att införa självledarskap på arbetsplatsen är självklart inget som görs över en natt, men här kommer tre tips på saker som både chef och medarbetare kan börja jobba med direkt.

  1. Gå tillbaka till dig själv
    Ett bra sätt att utveckla sitt självledarskap är att gå tillbaka till sig själv – hur funkar jag i olika situationer? Hur känner jag, vad tänker jag, hur agerar jag, och varför? Det är att utveckla sin självmedvetenhet: om du kan förstå dig själv och ditt eget beteende i olika situationer kommer du helt enkelt ha lättare att leda dig själv. Ett enkelt sätt att fånga upp dessa saker är genom dagliga utvärderingar (gärna skriftligt) där du sammanfattar och reflekterar över arbetsdagen: Hur har det gått? Vad kunde ha gått bättre? Hur agerade jag i de olika situationerna som uppstod under arbetspasset? Behöver jag förändra något i framtiden?

  2. Ta ansvar för besluten – och resultaten
    En viktig komponent i självledarskap är att kunna fatta egna beslut och att ta ansvar för resultaten. Det handlar om att utveckla en trygghet i både beslutsfattandet och dess följder, och om att kunna ta ansvar även för felaktiga beslut.

  3. Feedbacka varandra!
    Sist men absolut inte minst: se till att både få och ge kontinuerlig feedback. Både du och dina medarbetare sitter garanterat på insikter och kunskap som dels kan hjälpa varje individ i sitt dagliga arbete, dels kan hjälpa er som team att utvecklas och ta ert samarbete till nästa nivå.

Bonustips: Få koll på tidstjuvarna

Vill du och dina kollegor få bättre koll på vad ni lägger er tid på? I tidsystemet Flex HRM Time kan både chef och medarbetare få värdefulla insikter om vart timmarna tar vägen, vilket gör det till ett utmärkt verktyg för självledarskap. Som chef får du en ovärderlig överblick och kan stötta medarbetare att planera sin tid och prioritera bland sina arbetsuppgifter. Som medarbetare ser du snabbt vilka dina tidstjuvar är och kan enkelt justera och omfördela timmarna du lägger på olika projekt. Vi har dessutom satsat på att göra det så enkelt det bara går att tid- och projektrapportera i realtid med ett klick i din mobil eller på webben. Vill du veta mer om tidrapportering i Flex HRM Time? Varmt välkommen att kontakta oss!

Relaterade inlägg