Så lyckas du med onboarding på distans – sju tips

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Så lyckas du med onboarding på distans – sju tips</span>

Att en automatiserad och väl genomtänkt onboarding förkortar startsträckan för nyanställda att komma in i jobbet är ingen nyhet. Men hur fungerar det i praktiken när hela eller delar av organisationen sitter hemma och jobbar? Vi ger några tips på vad du kan tänka på för att låta ditt företags nya stjärnor få en så smidig onboarding som möjligt, även på distans.

Förväntningarna är ofta stora inför första arbetsdagen på ett nytt jobb. Och faktum är att veckorna där i början är avgörande för hur din nya medarbetare kommer att känna inför jobbet och företaget – och om anställningen blir varaktig eller inte. Visste du till exempel att en strukturerad onboarding ökar sannolikheten att en medarbetare stannar i tre år eller mer med 69 procent? Eller att det kan öka produktiviteten hos den nyanställde med så mycket som 50 procent?

Onboarding på distans – tänk på det här

Sker er onboarding helt eller delvis på distans? Då är det ännu viktigare att ha en genomtänkt och tydlig struktur. Här är sju saker att tänka på.

 

 1. Komplettera checklistan för onboarding. 
  Se över er befintliga onboardingprocess och lägg till information om hur de olika momenten kan genomföras vid onboarding på distans. Med ett modernt HR-system som stöd kan du använda dig av digitala aktivitetslistor där det framgår vem som är ansvarig för vad och i vilken ordning aktiviteterna ska utföras.

 2. Håll dialogen levande.
  Låt inte radiotystnad uppstå efter att anställningsavtalet skrivits under, utan håll dialogen levande hela vägen. Ring och stäm av med din blivande medarbetare om det finns några funderingar och fråga hur det känns inför jobbstarten. Skicka gärna en liten välkommen-till-teamet-present i form av till exempel en chokladask, en mugg med företagets logga på och annat profilmaterial. Uppmana gärna kollegor att ta kontakt med den nya kollegan på LinkedIn.

 3. Säkerställ tekniken.
  Om introduktionen ska ske utan några fysiska möten måste du se till att dator, telefon och annan hårdvara budas hem till din nya medarbetare i god tid innan första dagen. Alla digitala verktyg måste finnas tillgängliga och färdiga att använda från dag ett. Ta gärna fram en manual som både befintlig och ny personal kan ta del av för att få koll på de tekniska plattformar som ni använder för att samarbeta digitalt. Se också till att skicka med information om hur och när det går att få teknisk support om något skulle krångla.

 4. Presentera teamet.
  En av de trickiga sakerna vid onboarding på distans är att din nya medarbetare inte får träffa sina kollegor och därför kan få svårare att känna sig som en i gruppen. Därför är det viktigt att involvera hela teamet i onboardingen, så att den nya medarbetaren får ansikten och röster på de namn som hen kommer samarbeta med. Se till att antingen ha ett informellt online-möte tillsammans med hela teamet och den nya medarbetaren, eller uppmana din personal att boka in var sitt ”säga-hej-möte” med sin nya kollega. Och varför inte boka in en digital AW eller gemensam fika så snart som möjligt för att påskynda bekantandet. Det känns enklare att höra av sig med frågor till folk som man har lärt känna lite först.

 5. Förmedla företagskulturen.
  Att informera om kärnvärden och normer som ni har på företaget är kanske extra viktigt vid onboarding på distans. Vad kan den anställde förvänta sig och vad förväntar vi oss av vår nya medarbetare? Vad står företaget för, vilka attityder har vi, vilka ledord arbetar vi efter, vilka mål strävar vi mot? Sådana mjuka värden kan vara svåra men nog så viktiga att sätta på pränt för att kunna förmedla till nya stjärnor.

 6. Hjälp till att navigera i systemdjungeln.
  Hur är intranätet strukturerat, var hittar man avtalen, vilka verktyg använder man till vad, vem vänder man sig till med frågor, hur ser tillgängligheten ut hos chefer och andra nyckelpersoner. Glöm inte heller att informera om konkreta regler gällande arbetstid, raster, flextid och övertid. Det kan även handla om riktlinjer och oskrivna regler avseende e-post, dokumentmallar, etikett under Teams-möten.

 7. Gå bredvid på distans.
  Boka in tider för när handledaren och den nya medarbetaren delar skärm och går igenom arbetsmoment och interna verktyg tillsammans. Att sitta med någon som redan kan företaget och jobbet är ofta en del av en ”vanlig” onboarding och ett bra sätt att lära sig och samtidigt hinna ställa frågor under vägen.

Effektivisera onboardingen med Flex HRM!

Kort sagt – som chef har du ett viktigt uppdrag att få nyanställda att känna sig välkomna och bli varma i kläderna i sitt nya sammanhang. Som tur är finns det smarta verktyg du och dina kollegor kan ta hjälp av på vägen – oavsett om er onboarding sker fysiskt eller på distans. Med personalsystemet Flex HRM är det enkelt att sy ihop en effektiv digital onboardingprocess. Kontakta oss så berättar vi mer!

Relaterade inlägg