Löneväxling – fördelar och fallgropar

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Löneväxling – fördelar och fallgropar</span>

Det är hett med löneväxling just nu. Men vad innebär det egentligen? Hur fungerar det? Vem tjänar på det? Är det något speciellt man ska tänka på? Vi rätar ut några av frågetecknen kring denna förmånsmöjlighet som blir allt mer populär.

Löneväxling innebär, inte helt otippat, att växla sin lön mot något annat. Det kan göras vid enstaka tillfällen eller löpande och kan handla om fler semesterdagar, förmånsbil, städtjänster, privat sjukvård eller extra tjänstepension. Just extra inbetalning till tjänstepension är något som blir mer och mer populärt. I praktiken innebär det att du tar en del av din bruttolön och låter sätta in det i ditt tjänstepensionssparande istället.

För vem är löneväxling aktuellt?

Innan du ens börjar fundera på att växla en del av din lön behöver du förstås veta om du tjänar på det eller inte. Så hur ska man tänka? Jo, generellt kan man säga att du ska ha en bruttolön på minst 49 967 kronor (2023) efter att avdraget för löneväxlingen gjorts för att det ska vara förmånligt. Annars påverkar löneväxlingen nämligen din allmänna pension, sjukpenning och föräldrapenning negativt.

Det är alltid upp till arbetsgivaren att bestämma om löneväxling ska erbjudas eller inte. För att det ska vara klart och tydligt för båda parter vad som gäller är det bra att skriva en policy som beskriver reglerna för företagets löneväxling samt att att upprätta ett avtal mellan företaget och den anställde. Där ska det bland annat framgå hur länge avtalet om löneväxling gäller, hur uppsägning sker och hur tjänstepensionen påverkas.

Vilka är fördelarna med löneväxling?

Omkring 8 av 10. Så många arbetsgivare väljer att erbjuda medarbetarna möjligheten att löneväxla. Ett klokt val, eftersom löneväxling är en av de mest populära jobbförmånerna idag när medarbetarna får säga sitt. Att erbjuda denna deal kan alltså bidra till att företaget blir en mer attraktiv arbetsgivare som lyckas attrahera och behålla talanger – detta utan att det kostar något extra för företaget.

Från medarbetarens sida, vad kan det då finnas för anledningar till att man vill växla sin lön mot exempelvis ett större pensionssparande? Här är några av de motiv som ligger till grund för att allt fler nyttjar denna möjlighet:

  • Vid löneväxling kan du spara mer pengar än du faktiskt avstår i lön. Detta beror på att företaget du arbetar på inte ska kunna tjäna på att locka anställda till att växla lön. Eftersom en lägre löneutbetalning för företaget innebär en minskad kostnad i sociala avgifter behöver detta justeras mot en högre insättning till tjänstepensionen.
  • Om du ligger nära nivån för att betala statlig skatt kan du löneväxla den del som ligger över beloppet och på så sätt komma under nivån för att betala statlig skatt. Pengarna du växlar får du ju ändå tillbaka som pensionär.
  • Du får en stärkt pension genom ett fördelaktigt sparande. Sparar du inom ditt kollektivavtalade pensionssparande är avgifterna låga. Det du sparar är dessutom bundet till pensionen och du kommer inte åt pengarna förrän du börjar ta ut din tjänstepension, vilket kan vara positivt för de som har svårt att hålla fingrarna borta från sitt sparande.
  • Löneväxling ger dig möjlighet att gå i pension tidigare i och med den förstärkta pensionen.

Att tänka på

Som redan nämnts behöver du först räkna på om du alls tjänar på att löneväxla. Andra ersättningar och förmåner kan påverkas och det här måste du som anställd kolla upp.

  • Om du efter löneväxlingen tjänar under inkomsttaket för respektive förmån, blir sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning lägre.
  • Även den lagstadgade ålderspensionen kan under vissa förutsättningar bli lägre.
  • ITP sjukpension blir lägre.
  • Var uppmärksam på hur inbetalningarna till den vanliga tjänstepensionen påverkas. Om du har en premiebestämd tjänstepension där inbetalningarna motsvarar en andel av lönen måste du se till att du blir kompenserad även för tjänstepensionsbortfallet.

Kolla också att arbetsgivaren utgår från din bruttolön före löneväxlingen när det är fråga om lönerevision. Även kommande tjänstepension, semesterersättning och lönetillägg, såsom beredskaps- och övertidsersättning ska grundas på lönen före avdraget. På unionen.se finns det några beräkningsexempel som du kan använda för att se vad effekterna kan bli av en löneväxling.

Okej, jag vill löneväxla. Hur gör jag?

Först och främst behöver du stämma av med din arbetsgivare om löneväxling erbjuds. Sedan gäller det bara att komma överens med din chef och skriva ett avtal som bekräftar er överenskommelse. Både för chefen och den anställde är det en trygghet att veta att justeringen av lönen görs korrekt och enligt vad som avtalats.

I vårt webbaserade lönesystem Flex HRM Payroll finns stöd för att hantera löneväxlingen. Du kan också lägga in regler för eventuella beloppsgränser enligt pensionsavtalet, så att administratören varskos om ett otillåtet belopp läggs in. Kontakta oss om du vill veta mer!

Relaterade inlägg