Flex programvaror

Lönekartläggning i Flex HRM Employee snart här – så funkar det!

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Lönekartläggning i Flex HRM Employee snart här – så funkar det!</span>

Förberedelser, arbetsvärdering, analys, dokumentation… Med sina många moment kan lönekartläggningen upplevas både krånglig och tidskrävande. Men det går att göra processen mycket enklare – med rätt verktyg. Under början av 2023 släpps den efterlängtade funktionen Lönekartläggning i personalsystemet Flex HRM – ett systemstöd som guidar dig genom lönekartläggningens alla moment.

Vad innebär lönekartläggning?

Alla arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen göra en lönekartläggning en gång per år. Att göra en lönekartläggning innebär att du som arbetsgivare undersöker löneskillnader mellan kvinnor och män som har lika eller likvärdiga arbetsuppgifter. Lönekartläggningen syftar till att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor, och ska redovisas för Diskrimineringsombudsmannen (DO) vid begäran. Arbetsgivare som inte uppfyller lagkraven kan dömas till vite.

Hur går det till?

För att lönekartläggningen ska fungera optimalt bör den följa en tydligt definierad struktur. Det lönar sig att gå extra grundligt till väga första gången, eftersom man då kommer att ha igen det nästa gång. Kortfattat så går lönekartläggningen till så att arbetsgivare och arbetstagare samverkar för att sammanställa lönebestämmelser och praxis, kartlägga och analysera skillnader vid lika arbete och kartlägga och analysera skillnader vid likvärdigt arbete. Om arbetsgivaren har tio arbetstagare eller fler ska processen också dokumenteras.

Vill du fördjupa dig? Hos Diskrimineringsombudsmannen (DO) finns en e-utbildning.

Lönekartläggningen snart i Flex HRM Employee

Under början på 2023 släpper vi på Flex Applications alltså vårt nya stöd för lönekartläggning. En efterlängtad funktion eftersom lönekartläggningen då blir en integrerad del av Flex HRM. Vi bad Linda Tesell, Product Manager för Flex HRM Employee, berätta lite om den nya funktionen.

– Det här är ett superviktigt verktyg för alla arbetsgivare där ute, för att de ska kunna jobba för jämställda löner och mot diskriminering. Genom att släppa denna funktion vill vi uppmuntra alla arbetsgivare till att göra jobbet med lönekartläggningen men framför allt vill vi underlätta jobbet för dem! Lönekartläggningen är ofta tidskrävande och komplex med många olika moment att checka av. Men med hjälp av det nya systemstödet kommer arbetet bli mycket enklare, förklarar Linda.

– Man kommer inte behöva krångla med att förflytta data från ett system till ett annat. Många har inte något systemstöd för lönekartläggningen idag, utan använder Excel eller motsvarande. För dem kommer hela processen bli mycket smidigare. De slipper jobba i olika system – och det är såklart både tids- och kostnadseffektivt. Systemet har alltså redan koll på allt åt dig, så när du vill göra en ny kartläggning kan du med ett knapptryck få tillgång till all information du behöver – alla anställda, deras löner – och rätt siffror på en gång! Du kan med andra ord fokusera helt och hållet på analysarbetet, och det sparar ju enormt mycket tid. Det kommer också att vara enkelt att komma i gång för de som inte har ett system för lönekartläggning ännu:

– Vi skickar självklart med mallar för det här, så att man kan komma i gång med ganska små medel, berättar Linda. Sen när du väl har gjort förberedelserna och arbetsvärderingen i systemet en gång så flyttas det med till nästa års lönekartläggning – du behöver alltså inte upprepa den processen varje år, vilket ju också sparar mycket tid. Och skulle något tillkomma eller ändras från år till år så kan du självklart justera detta.

Vill du veta mer? Varmt välkommen att kontakta oss!

Relaterade inlägg