Flexpension – vad innebär det?

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Flexpension – vad innebär det?</span>

Vi är friskare nu än vad vi var förr, och dessutom lever vi längre. Det är såklart trevligt. Men det kommer också att påverka vår allmänna pension och vi kommer behöva jobba längre för att den ska räcka till. För att säkra pensionskapitalet kan flexpension därför vara en bra lösning. Denna kollektivavtalade förmån har beskrivits som mer pengar och mer tid – men vad innebär den rent praktiskt? Vi tittar närmare på flexpension!

Vad är flexpension?

Flexpension, som också ibland kallas för deltidspension, har funnits i den offentliga sektorn sedan 2003 och infördes i den privata sektorn 2013. Flexpension innebär en extra avsättning till pensionen, där tanken är att vi ska få större valmöjlighet hur vi vill lägga upp arbetslivet åren innan och efter pensionen. Den ger anställda möjlighet att antingen trappa ner i arbetstid i slutet av arbetslivet, eller att få ut en högre pension. Flexpension är en förmån som finns i ett stort antal kollektivavtal. Den består av två delar:

  1. Arbetsgivaren betalar in en extra premie till tjänstepensionen åt de anställda.

  2. De anställda får större möjlighet att att gå ner i arbetstid från 60-62 års ålder.

Vilken ålder som gäller för att ansöka om att gå ner i arbetstid beror på vilket kollektivavtal dina anställda omfattas av.

Varför flexpension?

Med en ökad livslängd och samtidigt bibehållen pensionsålder sjunker den allmänna pensionen. Vi kommer alltså behöva jobba längre för att pensionen ska räcka till.

Blir det dyrare för mig som arbetsgivare med flexpension?

Nej, det blir inte dyrare. Pengen för flexpensionen räknas nämligen av från den totala kostnadspotten, precis som det fungerar med andra förmåner.

Bra att ha koll på

  • När en anställd tar ut en fullt intjänad flexpension drabbas inte den ordinarie tjänstepensionen. Om den anställda däremot går ner i tid och jobbar färre timmar påverkas den allmänna pensionen eftersom hen tjänar mindre.

  • Tänk också på att en anställd som tar ut flexpension endast har rättighet att återgå till sin ordinarie tjänstgöringsgrad om ni har kommit överens om detta. Med andra ord är det inte något som den anställda själv kan bestämma.

  • Om dina anställda vill gå ner i arbetstid behöver de lämna en skriftlig ansökan till arbetsgivaren, och tidsgränsen för när ansökan ska lämnas in regleras av kollektivavtalet. Som arbetsgivare har du skyldighet att pröva ansökan så fort som möjligt.

  • Vilken ålder de anställda kan söka om att gå ner i tid regleras av kollektivavtalet.

Får jag neka en ansökan från en anställd om att gå ner i arbetstid?

Ja – under vissa förutsättningar. Dels måste den nya tjänstgöringsgraden medföra märkbara störningar för verksamheten, dels måste du som arbetsgivare redovisa skälen.

Var ska flexpensionspremien betalas in?

När det gäller tjänstepensionen ITP betalar arbetsgivaren in den extra avsättningen till de anställdas befintliga pensionsplan. Har de ITP1 placeras pengarna i den valbara delen av ITP1, och om de har ITP2 placeras de i den premiebestämda tjänstepensionen (ITPK). Om ni har en annan lösning för tjänstepension är det upp till dig som arbetsgivare att göra en överenskommelse med den anställda om hur avsättningen till flexpensionen ska lösas. Ibland görs också dessa överenskommelser mellan arbetsgivaren och den lokala fackliga organisationen.

Vill du effektivisera hanteringen av löner och förmåner?

Flex HRM Payroll är lönesystemet som med automatiserade funktioner och smidiga dataflöden effektiviserar och kvalitetssäkrar hanteringen av löner, pensioner och förmåner – och allt annat som hör lönehanteringen till. Kanske vill ni förutom ett riktigt vasst system även ha en kompetent och trygg partner som kan utföra hela eller delar av lönejobbet åt er? Då finns vårt lönecenter Payroll Services redo för dig. Låter det bra? Tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer!

Relaterade inlägg