Fem goda skäl att outsourca lönerna

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Fem goda skäl att outsourca lönerna</span>

Överväger ni att outsourca lönerna till en professionell partner? Här är fem goda skäl till att ni borde göra just det.

  1. Minskade kostnader. Spara pengar – det är vad de flesta spontant tänker på som huvudanledningen till att outsourca lönerna. Omkostnader för personal minskar, eftersom ni bara betalar för den funktion ni har avtalat om. Arbetsgivaravgifter, utbildningsinsatser, systemlicenser kan ni spara in på.

  2. Tryggheten. På många mindre och mellanstora företag är lönefunktionen koncentrerad till en enda person som har all kunskap i huvudet. Genom att outsourca lönerna minskar du den sårbarhet det innebär. En löneservicebyrå har alltid kunnig personal på plats som kan svara på frågor och utföra lönearbetet.

  3. Specialistkunskap. Du behöver inte hålla dig uppdaterad kring ändringar i regelverk och lagar. Genom att outsourca lönerna överlåter ni detta ansvar till en byrå där man har mångårig erfarenhet inom området och hela tiden håller sig á jour med vad som händer.

  4. Du får systemet på köpet. Det är både kostsamt och tidskrävande att investera i ett nytt lönesystem. När systemet väl är på plats är inte heller arbetet klart, tvärtom. Det är uppdateringar som ska göras, regelverk som ska underhållas, behörigheter som fördelas, nya lönearter som ska läggas upp. Det här är något du inte behöver tänka på om du väljer att outsourca lönerna.

  5. Fokusera på kärnverksamheten. Gör det ni är bäst på, och överlåt löneadministrationen till de som är specialister på området. Genom att minska de administrativa resurserna kan ni stärka er kärnverksamhet och på så sätt öka lönsamheten inom ert område.

Har ditt företag bestämt sig för att outsourca lönerna?

Klappat och klart va? När ni väl bestämt er för att outsourca lönerna är det ett till val som ska göras. Det finns många företag som erbjuder dessa tjänster, så ta god tid på er att kolla upp intressanta leverantörer. Be att få referenser för att få en så samlad bild som möjligt.

Skulle valet falla på Flex Applications får ni ta del av en fördel som inte många andra byråer har. Eftersom vi på Flex själva står bakom produkten, dvs Flex HRM, så har vi full kontroll över hela kedjan. Vi har en djup och bred förståelse för både system och löneområde. Vi är dessutom kända för att vara lyhörda för våra kunders önskemål och utvecklar ständigt våra programvaror och processer för att passa de olika verksamheter som vi kommer i kontakt med.

Relaterade inlägg