Employer branding – hur lyckas man?

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Employer branding – hur lyckas man?</span>

Många företag tävlar om kompetensen, och arbetsgivarvarumärket – ert employer brand – är viktigare än någonsin. Men vad innebär egentligen employer branding, och varför bör du ha koll på det? Vi guidar dig igenom det viktigaste och ger dig tre tips för att lyckas.

Vad är employer branding?

Employer branding är hur du som arbetsgivare konsekvent och strategiskt jobbar med ditt arbetsgivarvarumärke för att vara en bra, hälsosam och eftertraktad arbetsplats. Kort och gott handlar det om vilka värderingar och vilken företagskultur som genomsyrar företaget, och hur du som arbetsgivare kommunicerar detta både internt och externt för att ditt företag ska uppfattas som en attraktiv arbetsplats. I grunden handlar det om att du på ett ärligt och trovärdigt sätt kommunicerar vad företaget står för, för att stärka er attraktionskraft som arbetsgivare.

Varför du bör ha koll på employer branding

Arbetsmarknaden är under ständig förändring. Förr var det arbetsgivarens marknad, med många kandidater att välja mellan. Idag är det snarare tvärtom – kandidaterna har ofta flera jobberbjudanden att välja mellan och de kan välja sin nya arbetsgivare med omsorg.

Idag behöver du som arbetsgivare profilera dig på något sätt för att sticka ut i mängden, och det är här employer branding kommer in i bilden. Med ett starkt arbetsgivarvarumärke kommer du ha mycket lättare att attrahera och rekrytera kompetenta och talangfulla medarbetare, och i bästa fall kommer kandidaterna snarare att söka upp er i stället för tvärtom. De kommer dessutom att vara benägna att tacka ja till ett jobberbjudande snabbare, eftersom de redan känner till företaget och vet att det har ett bra rykte som arbetsplats.

En annan viktig anledning till att tänka employer branding är att dina medarbetare (såklart) är ambassadörer för ditt företag. Deras uppfattning om arbetsplatsen är nästan helt avgörande för hur ditt arbetsgivarvarumärke kommer uppfattas av andra. När någon frågar dina anställda hur det är att jobba hos er kommer de inte i första hand berätta om era fantastiska produkter – de kommer prata om hur stämningen på arbetsplatsen är, hur ledarskapet är, hur sammanhållningen är. Och du vill såklart att de ska sprida vidare hur bra det är att jobba hos er. Att jobba med employer branding kan alltså vara en avgörande faktor för att nya medarbetare ska välja just ert företag som arbetsplats.

Jobba strategiskt med employer branding – tre tips

Även om du redan har koll på vad employer branding innebär så kan det vara svårt att veta i vilken ände du ska börja – här kommer tre tips på hur du bygger ett stabilt och attraktivt arbetsgivarvarumärke.

 1. Börja inifrån och jobba utåt
  Attraktionskraften som arbetsgivare kommer inifrån. Den handlar inte bara om att ni ska kommunicera vilka värderingar företaget har – den handlar också om att värderingarna ska genomsyra företaget. Är arbetsplatskulturen präglad av engagemang och förtroende? Eller finns det slitningar och brist på tillit? Det spelar tyvärr ingen roll hur mycket ni har jobbat med genomtänkta värdeord om inte medarbetarna upplever att de stämmer överens med hur det är på arbetsplatsen.

  Ett bra sätt att börja med employer branding är att ta reda på hur ni uppfattas i nuläget av era medarbetare. Låt dina anställda fylla i medarbetarenkäter för att få en överblick över hur de upplever arbetsplatsen. Genom att hålla regelbundna medarbetarsamtal eller göra medarbetarundersökningar får ni veta om det är något som kan förbättras för att de anställda ska trivas ännu bättre.

  Med ett HR-system kan du effektivisera alla moment kring medarbetarresan – läs mer om Flex HRM Employee här!

 2. Kommunicera ert EVP
  Ert Employer value proposition (EVP), på svenska värdeerbjudande, är det ni har att ge era medarbetare som gör er unika som arbetsgivare. Vad får era medarbetare när de väljer att jobba hos er? Vad är det för företag de blir en del av? Att kunna förmedla detta till nya potentiella kandidater är lika viktigt som att förmedla till potentiella kunder vad de får när de köper en produkt. Ni jobbar förmodligen strategiskt med att kommunicera ett värdeerbjudande till era kunder hela tiden, och det är en bra idé att tänka likadant som arbetsgivare. För om det inte är tydligt för medarbetarna och nya talanger vad som gör er unika, varför skulle de då välja just er?

 3. Visa vilka ni är för att nå rätt kandidater
  Employer branding handlar om att förmedla vad som gör just ditt företag till en så bra arbetsplats. Ett bra sätt att göra det är genom sociala medier – här finns massor av utrymme att visa upp vilken typ av arbetsgivare du är. Vad händer hos er under dagarna? Arrangerar ni roliga, utvecklande event, eller firar ni något? Posta om det! Då får potentiella kandidater en inblick i hur det skulle vara att jobba hos er, och de anställda blir också involverade i vad som pågår.

  Ett annat sätt att sprida arbetsgivarvarumärket är genom karriärssidor på hemsidan, där ni kan berätta för både era anställda och potentiella kandidater vilka utvecklingsmöjligheter som finns när de jobbar hos er.

Visste du att:

 • 75% av de som söker jobb har företagets employer brand i åtanke innan de ansöker om jobbet
 • Jobbsökande tycker att det primära hindret i jobbsökningsprocessen är att inte veta hur det är att jobba i organisationen
 • Jobbsökande litar tre gånger mer på vad företagets anställda säger om arbetsplatsen än vad företaget själva säger 

Källa: LinkedIn.

Vill du lägga mindre tid på administration och mer tid på dina anställda?

Få koll på kompetenshantering, on- och offboarding, medarbetarsamtal och HR-nyckeltal – med vårt HR-system Flex HRM Employee har du allt som rör medarbetarna samlat på ett och samma ställe. Systemet tillhandahåller en komplett digital lösning för att effektivisera hela arbetet kring medarbetarresan. Delta i ett av våra webinars för att få en överblick över Flex HRM, eller kontakta oss om du vill veta mer.

Relaterade inlägg