Flex informerar

BDO ser ljust på framtiden

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >BDO ser ljust på framtiden</span>

Under flera års tid har BDO erbjudit lösningar från Flex Applications till sina kunder. Therese Karoline Nygaard är nationell systemägare för Flex HRM på BDO Norge, en partner till Flex International. Therese arbetar med försäljning, installation och implementering av systemet, rådgivning och drift. Vi har fått en pratstund med Therese om samarbetet med Flex, erfarenheter av Flex HRM och tankar kring framtiden.

Komplett leverans

BDO är en ledande aktör inom revision, redovisning, konsultation och juridiska tjänster. Företagets konsulter har kärnkompetens inom HR, digitalisering, lön och redovisning. BDO erbjuder sina kunder Flex HRM som en systemtjänst, i kombination med lönesystem och redovisning, för att på så sätt täcka hela arbetsflödet.

– Fördelarna med en komplett leverans är att våra kunder får alla tjänster relaterade till personal, löner och bokföring på ett ställe. Med Flex HRM lagras all data som rör personalen på ett effektivt och säkert sätt. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder i olika branscher och vet hur företag får bästa möjliga nytta av ett HRM-system. Att vi hjälper kunden genom alla steg i processen, det är något våra kunder verkligen uppskattar.

Såhär säger kunderna om Flex HRM

Therese upplever att kunderna har goda erfarenheter av Flex HRM som ett sätt att undvika manuella processer, spara tid och kunna fokusera mer på kärnverksamheten.

– Vi upplever att Flex HRM fungerar som ett bra stöd för chefer vid uppföljning av medarbetare. Flex HRM gör det enkelt att få kontroll och överblick över till exempel övertid och sjukskrivning. Medarbetarna upplever också att systemet har ett användarvänligt gränssnitt som gör det enkelt att registrera timmar, resekostnader och utgifter. Eftersom Flex HRM är flexibelt kan kunderna också anpassa layouten såsom de önskar.

Om samarbetet mellan Flex och BDO

För Therese och BDO har det varit viktigt att kunna erbjuda ett HRM-system som passar olika slags kunder.

– Vi vill hjälpa alla slags kunder att få en överblick och kontroll över sitt företag. Därför är det viktigt för oss att erbjuda ett anpassningsbart system, till exempel Flex. På så sätt kan vi anpassa systemet till alla våra kunder, oavsett storlek. Therese upplever att det finns ett stort behov av systemstöd på marknaden, särskilt när kraven när det gäller behandling av personuppgifter ökar.

– Alla företag med anställda behöver ett HRM-system, för att göra personaladministrationen enklare och effektivare. Därför är det viktigt för oss att vi kan anpassa systemet till alla våra kunder, stora som små. På Flex är man alltid mån om att lyssna på vår feedback gällande systemet, så att vi kan vara med och vidareutveckla systemet för framtiden. Vi har ett bra samarbete, och vi ser fram emot fortsättningen.

Alla företag med anställda behöver ett HRM-system, för att göra personaladministrationen enklare och effektivare.

Ljus framtid

Therese har goda erfarenheter från samarbetet mellan BDO och Flex Applications och ser ljust på framtiden.

– Dagens arbetsliv präglas av en hög förändringstakt, därför är viktigt för oss att arbeta med en partner som alltid arbetar med utveckling och förbättringar. Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet med en partner som satsar på utveckling och som följer alla förändringar i regler och lagstiftning, utvecklingen inom olika branscher och så vidare. Det betyder mycket för oss att Flex lyssnar på vår feedback och våra önskemål, så att vi tillsammans kan vidareutveckla systemet.

Här på Flex Applications ser vi också ljust på framtiden och den fortsatta utvecklingen av Flex HRM, där vi även fortsättningsvis kan erbjuda våra kunder smarta och användarvänliga lösningar för sin personaladministration.

Relaterade inlägg