Tidrapporteringssystem 

istock-1496098113-1

Ett tidrapporteringssystem är ett verktyg där anställda rapporterar sina arbetade timmar som underlag för löneutbetalning.

Ett tidrapporteringssystem är ett verktyg där anställda rapporterar sina arbetade timmar som underlag för löneutbetalning, bokföring och eventuell vidarefakturering. Tiden kan exempelvis registreras på en terminal/stämpelklocka kopplad till systemet, direkt i datorn eller via en tillhörande app.

Andra vanliga funktioner i ett tidrapporteringssystem är:
 
- frånvaro-/semesteransökan
- attestfunktion i olika nivåer
- projektrapportering
- hantering av arbetsscheman
- rapporter och statistik
- uppföljning av övertids-, flex-, komp- och semestersaldon