Tidrapport 

istock-1329211272-2000x1351

En tidrapport är ett underlag där som anställd registrerar de timmar du har arbetat.

En tidrapport är ett underlag där som anställd registrerar de timmar du har arbetat samt eventuell frånvaro och andra avvikelser dag för dag eller annan valbar redovisningsperiod. När rapporteringsperioden är slut kan attestansvarig chef attestera tidrapporten och redovisad tid förs sedan över till lönesystemet.

På tidrapporten kan den anställde vanligen även se en summering av saldon för övertid, flextid, uttagna och kvarvarande semesterdagar med mera.