SINK 

towfiqu-barbhuiya-JhevWHCbVyw-unsplash

SINK gäller för personer som arbetar i Sverige men är bosatta i något annat land.

SINK står för Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. SINK gäller för personer som arbetar i Sverige men är bosatta i något annat land och innebär att all lön och ersättning beskattas med en rak skattesats om 25 %. Den som beskattas enligt SINK behöver inte deklarera i Sverige. Ansökan om SINK görs till Skatteverket via den anställde själv eller via arbetsgivaren.