SemesterersättningSemesterersättning är en betalning du som arbetsgivare betalar ut för outtagna semesterdagar när en anställd avslutar sin anställning. Den ska ligga på minst 12 procent av den anställdes lön och ska betalas ut senast en månad efter att anställningen avslutats.

När en anställd slutar har denne rätt till semesterersättning för det innevarande årets intjänade semester, betald semester som inte tagits ut och eventuell semester som sparats från tidigare år. För att räkna ut semesterersättningen behöver man känna till antalet intjänade outtagna semesterdagar och om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen, eftersom beräkningsreglerna kan variera beroende på om det finns ett kollektivavtal eller inte. Om den anställde omfattas av ett kollektivavtal, kommer semesterersättningen att beräknas som 5,4 % av den aktuella månadslönen per semesterdag.

När det gäller rörliga lönedelar kommer den anställde även att erhålla 0,5 procent av de intjänade rörliga lönedelarna per semesterdag. När det inte finns ett kollektivavtal som omfattar den anställde, beräknas semesterersättningen enligt bestämmelserna i semesterlagen. Denna lag innehåller två olika regler för beräkning av semesterersättning: sammalöneregeln och procentregeln.

Vanligtvis används sammalöneregeln, men om den anställde har en betydande andel rörliga lönedelar tillämpas oftast procentregeln. Det finns särskilda regler för hur man räknar ut antalet semesterdagar för vilka man är berättigad till semesterersättning. På unionen hittar du en räknesnurra för att räkna ut semesterersättning.

För anställningar som varar högst tre månader kan rätten till semesterledighet avtalas bort. I sådana fall kan semesterersättningen betalas ut tillsammans med lönen, men den måste då tydligt specificeras på lönebeskedet och ska inte inkluderas i den vanliga lönen.

Sammalöneregeln innebär att för varje semesterdag som semesterersättning ska betalas ut, får den anställde sin ordinarie lön och ett tillägg. För att beräkna semesterersättningen enligt sammalöneregeln används följande formel: månadslönen/21 + 0,43 % x månadslönen per semesterdag.

Procentregeln innebär att semesterersättningen utgör 12 procent av den totala utbetalda lönen, inklusive fast och rörlig lön, under föregående intjänandeår.