Schemaläggningssystem

digital-hr-scaled

Ett schemaläggningssystem syftar till att automatisera och förenkla arbetet med att lägga scheman och planera bemanningen.

Ett schemaläggningssystem är programvara som syftar till att automatisera och förenkla arbetet med att lägga scheman för medarbetarna och planera bemanningen för olika avdelningar eller tjänster. Vanligen innehåller det också funktioner för kontroll schemaläggningen sker i linje med gällande arbetstidsregler. Många leverantörer erbjuder även mobilappar där medarbetare och chef kan kommunicera kring scheman och arbetspass och hantera förändringar i samband med t.ex. sjukdom. 

Med fördel används schemaläggningssystemet som en integrerad del av företagets övriga personaladministrativa system, såsom tidrapporteringssystem och lönesystem