Reseräkningssystem

istock-920406604-scaled-1

Ett reseräkningssystem (reseräkningsprogram) är en programvara som används för hantering av anställdas resor och utlägg.

Ett reseräkningssystem (reseräkningsprogram) är en programvara som används för hantering av anställdas resor och utlägg, beräkning av ersättningar och traktamenten och skapa underlag för löneutbetalning. Andra vanligt förekommande funktioner är digitala kvitton/kvittotolkning, körjournal, kontokortshantering, rapporter/statistik samt koppling till ekonomisystem för fakturering. 

Jämfört med en manuell hantering medför reseräkningssystemet stora möjligheter att bespara tid, minska administrativ tid och kvalitetssäkra processen genom automatiska kontroller och beräkningar.