Reseräkning

blur-businesswoman-close-up-407237-scaled-2

En reseräkning är ett sätt att redovisa utlägg och resor i tjänsten.

En reseräkning är ett sätt att redovisa utlägg och resor i tjänsten där den anställde har rätt till traktamente eller annan ersättning och fungerar som ett underlag för löneutbetalning. Reseräkningens ska bland annat innehålla uppgifter om när resan gjordes, besökta orter/länder, syfte samt uppgifter om eventuell bil som använts på resan. 

Om den anställde haft utlägg för t.ex. övernattning och måltider ska även dessa registreras och tillhörande kvitton bifogas reseräkningen. För att hantera reseräkningen kan färdiga reseräkningsmallar (digitalt eller i pappersform) användas. Med fördel används dock istället ett reseräkningssystem i dator eller mobilen för en mer användarvänlig, tidsbesparande och kvalitetssäker process.