Personalsystem

Ett personalsystem är en programvara vars syfte är att effektivisera alla typer av administration som rör medarbetarna i ett företag. Vanliga funktioner i ett personalsystem är till exempel tidrapportering, hantering av reseräkningar och utlägg, schemaläggning/bemanningsplanering, lönehantering, personalarkiv och stöd för HR-processer såsom kompetenshantering, medarbetarsamtal och on-/offboarding. Dagens personalsystem erbjuds ofta som webbaserade applikationer och mobilappar. Se även HR-system och HRM-system [länka till dessa två wikis ].